Tuesday, July 20, 2010

Ritornello 2

Ritornello 2


1.8.2010 · 16:00 - 22:00


Harakka island
Helsinki, Finland


KOKEELLISTEN TAITEIDEN NOMADINEN AKATEMIA ESITTÄÄ: / NOMADIC ACADEMY OF EXPERIMENTAL ARTS PRESENTS:

R I T O R N E L L O 2 - kokeellisia ääniä ja kasviskeittoa
R I T O R N E L L O 2 - experimental sounds & vegetable soup

1.8.2010 

16:00 - 22:00

Harakan saari (Taiteilijatalo & ympäristö) -- Helsinki, Finland / Harakka island (artists house & environment) -- Helsinki, Finland


PROGRAM:

16.00 - 17.00 


WELCOMING SOUP & NICE MUSIC in the kitchen space

17.15


SCREENING: Heidi Fast: "ILTALAULUKÄVELY/NIGHT SONG WALK", documentation 2010, dur. 25 min. (in auditorium)

18.00 -


SHINJI KANKI: "NIMETÖN", kokeellinen ääniteos ympäristössä, kesto 30 min. Esittäjinä Shinji Kanki ja Sirpa Jokinen.http://koti.welho.com/sirjokin/ (ulkona, Taiteilijatalon takana) / "UNTITLED", Experimental/environmental sound composition, dur. 30 min. Performed by Shinji Kanki & Sirpa Jokinen (outdoors, behind the house)


YUMRUK PUSU Kolmijäseninen yhden bändin rumpali esittää elektronisen komposition C-mollissa. Three-membered one band drummer presents an electronic composition in C-minor. (auditoriossa / in auditorium)

SARANA Ympäristöäänistä poimitaan taajuuksia, jotka toistetaan syntetisaattoreilla ambientäänimaisemana./ The frequences will be picked up from the sounds of the environment, which will be played by synthetisators as ambient landscape. (auditoriossa / in auditorium)ARTISTS & WORKS:


HEIDI FAST (s. 1975) on esitystaiteilija, tutkija ja pedagogi, jonka työ liikkuu vokaalisen äänitaiteen kentän lisäksi filosofian, terapeuttisen ajattelun ja toiminnan sekä uusien organisatoristen kysymysten rajapinnoilla. Hänen pääosin julkiseen tilaan toteutetut työnsä (mm. It´s Voicy 2007, Amorous Dialogues 2006, Iltalauluaktio 2006 ja Iltalaulukävely 2010) ovat kokeiluja äänen sekä intiimistä että etäisyyksiä asettavasta vaikutuksesta ja uudenlaisten yhteisöjen synnyttämisestä. IHME 2010 -päivillä toteutetussa Iltalaulukävelyssä Fast kutsui ihmisiä iltalaulukävelylle kanssaan auringonlaskun aikaan, läpi hämärän hetken, Helsingin Kauppatorilta Vanhalle ylioppilastalolle pitkin ydinkeskustan syrjäkatuja. ”Laulan kulkiessani hiljaisia pieniä ääniä illaksi muuttuvan kaupungin äänten kanssa, kuulemastani ja kanssakulkijoistani vaikuttuen. Kun hämärtyy, on helpompi avautua kuulemaan, herkistyä myös sille, joka ei ole meille tyrkyllä. Jos haluat, voit ottaa osaa lauluun omalla äänelläsi, rosoisella tai kirkkaalla, kuuluvalla tai ihan hiljaisella, sellaisella joka on sinulle luonteva. Se ei ole yhtä kaikki välttämätöntä. Tarkoituksena ei ole peitota muuta ympäröivää elämää laululla, vaan säilyttää vieraanvaraisuutta sitä kohtaan.”


Heidi Fast (born in 1975) is a live artist, researcher and pedagogue from Helsinki, Finland. Her work operates between vocal performance art, philosophy, therapeutic thinking and action, and new organizational questions. She doesn´t make a clear distinction between her artwork and research practice. Her artworks, mainly done for public places (It´s Voicy 2007, Amorous Dialogues 2006, A Night Song Action 2006, Night Song Walk), are experiments of composing both intimacy and distance with the voice, and creating new kinds of communities. In Night Song Walk made for IHME Days 2010 Fast invited people to join her on a night song walk, during sunset, through a moment of twilight, from the Kauppatori Market Square to the Old Student House, along the side streets of the city center. "As I walk, I will sing small, silent sounds in resonance with the sounds of a city turning towards dusk, letting myself be affected from what I hear and who I walk with. When the day grows dim, it is easier to open up to listening, and to meet also with that what is not imposed upon us. If you want, you can take part in the singing with your own voice, be it rugged or clear, loud or silent, just the voice that comes natural to you. It´s not however necessary. The idea is not to cover the surrounding life by singing but to remain in a state of hospitability towards it."


SHINJI KANKI: UNTITLED
Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian tilaama kokeellinen ääniteos ympäristössä, kesto 30 min. Esittäjinä Shinji Kanki ja Sirpa Jokinen. Shinji Kanki (s. 1953, Japanissa, Helsingissä vuodesta 1985) on kansainvälisesti tunnettu kokeellisen musiikin säveltäjä. Sirpa Jokinen on helsinkiläinen ääni- ja kuvataiteilija. Lisää tietoa säveltäjästä ks. 
http://silakka.f/

Experimental/environmental
 sound composition, dur. 30 min. Commissioned by Nomadic Academy of Experimental Arts. Performed by Shinji Kanki and Sirpa Jokinen. Shinji Kanki (born May 5, 1953, Japan. based in Helsinki since 1985) is an internationally renowned experimental music composer. Sirpa Jokinen is Helsinki-based sound- and visual artist. For more info about the composer, visit http://silakka.fi/

YUMRUK PUSU
Kolmijäseninen yhden bändin rumpali esittää elektronisen komposition C-mollissa.
Three-membered one band drummer presents an electronic composition in C-minor.

SARANA
Saranan 15-vuotinen äänimatka kietoutuu intuitioon, uteliaisuuteen ja hetken tutkimiseen ja toteuttamiseen sekä myötäelämiseen. Harakassa ympäristöäänistä poimitaan taajuuksia, jotka toistetaan syntetisaattoreilla ambient äänimaisemana. Teoksessa esittäjän rooli on muotoilla ääntä, kun säveltäjänä toimii paikka juuri sillä hetkellä, sellaisena kuin se on: arvaamaton, yllättävä ja elävä. Teos on osa spektraalimusiikin (Spectral music) jatkumoa. Spektraalimusiikissa esimerkiksi lintujen laulua on pyritty toisintamaan klassisilla instrumenteilla. Ympäristöäänille tehdään FFT-muunnos, joka poimii ympäristöstä taajuuksia, ja nämä taajuudet muunnetaan MIDI-informaatioksi, joka ohjaa syntetisaattoreita. Ympäristöäänet itsessään muunnetaan lähes jatkuvaksi kohinaksi, joka luo teoksen harmonisen pohjan, kun taas välillä kuulemme pelkästään musiikiksi tehtyä saarta. 
http://www.sarana.biz/

Sarana has travelled 15 years in sound wrapping itself in intuition, curiousity, and exploring and producing the moment with co-existential sympathy. In Harakka the frequences will be picked up from the sounds of the environment, which will be played by synthetisators as ambient landscape. The performer forms the sound, but the composer is the place, as it is: unpredictable, surprising and living. The work belongs to the continuing history of spectral music where for example the birdsongs has been reconstructed with classical instruments. The environmental sounds will be transformed by FFT, picking up the frequencies which will be transformed into MIDI-information, directing the synthetisators. The environmental sounds will be formed into almost continuous noise, creating the harmonius ground for the work, when in between we hear only the island which has made into music. 
http://www.sarana.biz/HOW TO GET THERE:
”ULLANLINNA – HARAKKA – SÄRKKÄ – ULLANLINNA ” -yhteysvene (meno-paluu 3,5 e) menee Cafe Ursulan edestä Kaivopuiston rannasta
- boat (there & back 3,5 e) goes in the front of Cafe Ursula (Kaivopuisto) 11.30 - 16.00 every hour and 1/2 hour/  OBS! 16.20 17.00-22.00 every hour and 1/2 hour. Kutsu vene nostamalla merkkiviitta laiturilla ylös! Invite the boat by lifting up the semaphor!

Ritornello in facebookT E R V E T U L O A !      
W E L C O M E !

No comments:

Post a Comment