Thursday, April 12, 2012

Markus Renvallin Medialeikki-työpaja AAVE-festivaalilla Malmitalolla 14.4 - 15.4.2012

LA / SAT 14.4.2012
12:00 - 15.:00

SU / SUN 15.4.2012
12:00 - 14:00

Kokoushuone3, Malmitalo, Helsinki 12:00

Medialeikki vanhemmille ja lapsille vauvasta vaariin
– tervetuloa!

Mediataiteilija ja kulttuurielämän moniottelija Markus Renvall (s. 1957) pitää kaikenikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen kokeellisen liikkuvan kuvan työpajan, jossa rakennetaan omaa mediatilaa digi- ja videokameroiden sekä chroma key -kankaan avulla. Chroma key (suom. “väriavainnus”) on sininen tai vihreä kangas, jota käytetään videokuvauksessa taustalakanana, joka mahdollistaa erilaisten kuvamateriaalien yhdistämisen toiseensa sekä muun muassa erilaisten mittakaavojen kokeellisen yhdistämisen. Sen avulla elävä esiintyjä voidaan sijoittaa videokuvassa esimerkiksi nukkekotiin. Osallistujia kehoitetaan tuomaan mukaan omia kameroitaan.

Medialeikki on Markus Renvallin Mediakriittisen laboratorion tuotantoa. Medialeikki muuttaa
osallistujien suhdetta mediaan ja vapauttaa omia voimavaroja luovaan tekemiseen ja ajatteluun. Medialeikkijät eivät ole vain passiivisia median kuluttajia vaan omaa mediatilaa rakentava väliaikainen´yhteisö. Laboratoriossa pyritään luomaan uusia digitaalisen median yhteisöllisen toiminnan malleja ja virittämään keskustelua taiteen ja yhteiskunnan suhteesta.

Renvallin aikaisemmista projekteista mainittakoon mm. ROHTO: Taidetta nuorille miehille (Helsinki, Lontoo, Norja, Tukholma, Pietari, 2002), Kiasman Surudisco (2003), Yhteisöllinen peli Digitally yours -näyttelyssä Aboa Vetus & Ars Novassa Turussa (2007) sekä Kukkia ja mediaa - Taidetta pyöräillen (2008), jossa pyöräillen tutustuttiin eri museoihin ja niiden alueille sijoitettuihin ympäristö- ja mediateoksiin. Työpajaan otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä korkeintaan 15 osallistujaa. Ilmoittautuminen nimellä email-osoitteeseen aavefestival(at) gmail.com

MEDIA PLAY WORKSHOP

Media play worksho for parents and children of any age in Malmitalo 14.4 - 15.4.2012 – welcome!

Media artist and cultural worker Markus Renvall (b. 1957) is having an experimental moving image workshop for children and their parents of any age. The participants will create their own mediaspace using digi- and videocameras and a chroma key -screen. Chroma key is a blue or green screen which is used in video practice as a background screen. It makes possible to bring together videomaterial from different sources into the same image space and i.e. to combine different scales (humans can appear in a doll house etc.). The participants are encouraged to bring their own cameras to the workshop.

Media Play is one of the projects of Renvall´s Mediacritical Laboratory where he develops new social working methods for digital media and keeps up discussions about the relation of art and society. Media Play will change its participants relation to media, releasing powers into creative practice and
thinking. The participants are not just passive consumers but together they form a temporary
community creating their own mediaspaces. Renvall´s former projects include ROHTO:
Straight on Medicine Art (Helsinki, Lontoo, Norja, Tukholma, Pietari, 2002), Surudisco
(Disco of Sorrows) in Kiasma Contemporary Art Museum (2003), Social Game in Digitally
yours -exhibition in Aboa Vetus & Ars Nova, Turku (2007) and Kukkia ja mediaa - Taidetta
pyöräillen (Flowers and Media – Seeing Art by Bicycling) (2008). Max. amount of participants
is 15 persons. Please apply to the workshop by sending your name and number of the persons
to aavefestival(at)gmail.com

No comments:

Post a Comment