Sunday, January 8, 2012

Hyvää uutta vuotta 2012!

Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia perustettiin heinäkuussa 2009 edistämään kokeellisten taiteiden tuntemusta sekä parantamaan korkeakouluissa toimivien taiteilija-tuntiopettajien asemaa. KTNA on järjestänyt tapahtumia ja työpajoja Harakan saarella, osallistuu opetukseen taidekorkeakouluissa ja taideoppilaitoksissa (mm. Kuvataideakatemiassa, Aalto-yliopistossa, Tampereen Taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa, Teatterikorkeakoulussa ja Taidekoulu Maassa), pitää luentoja ja lukupiirejä sekä antaa julkilausumia.

KTNA hakee innoituksensa avantgarden traditiosta ja kriittisestä pedagogiasta. Henry Girouxin määritelmän mukaan kriittinen pedagogia on "intohimosta ja periaatteesta voimansa saava koulutuksen liike, mikä pyrkii auttamaan opiskelijoita tulemaan tietoisiksi vapaudesta, tunnistamaan autoritääriset tendenssit sekä yhdistämään tiedon valtaan ja kykyyn ryhtyä rakentavaan toimintaan." (http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_pedagogy)

Tuotamme sitä tietoa ja niitä taitoja joita taiteilijat voivat opettaa ja välittää eteenpäin. Eetoksenamme ja inspiraationamme toimivat muun muassa Paulo Freiren, Félix Guattarin, Bracha Ettingerin (Yhdessätuotanto, Tutkijaliitto 2009), Mary Douglasin (How Institutions Think) sekä suomalaisen pedagogi-visionaarin Aleksanteri Ahola-Valon ajatukset. Kanadassa toimivien tutkijoiden ja opettajien Erin Manningin ja Brian Massumin kokemukset antihierarkisesta ryhmätyöskentelystä ovat antaneet myös suuntaviivoja toiminnallemme.

LYHYESTI TOIMINNASTAMME

Toisena toimintavuotenamme 2010 pidimme muun muassa aforismivideonäyttelyn “Aphorisms on the bare wall”, järjestimme järjestyksessä toisen AAVE Alternative Audiovisual Event –tapahtuman Malmitalolla Helsingissä, Ritornello-äänitapahtuman sekä luentoja, työpajoja ja screeningtapahtumia yhteistyössä mm. Paimion aforismipäivien, European Humanities Universityn (Vilna, Liettua), Porin Taidemuseon sekä Suomen kulttuuri-instituutti Pariisissa kanssa.

Vuonna 2011 teimme yhteistyötä mm. paikkasidonnaisia ääniteoksia tuottavan whitecolors-kollektiivin, kollektiivisen ryhmätyön uusia muotoja tutkivien Mollekulaarisen organisaationja saksalais-suomalaisen taiteilijaryhmän Hildegard Projekt kanssa. Eventismi-kesätapahtumamme käsitti postitaidenäyttelyn sekä Joonas Sirenin kokoaman 24-tuntisen konsertin Dream House, joka kokosi yhteen 16 esiintyjää ja ryhmää yhteisen konseptin ja katkeamattoman äänimaiseman alle. Syksyllä 2011 aloitimme "Königsbergin sillat" -performanssiprojektin sekä osallistuimme Mollekulaarisen organisaation, Ueinzz-teatteriryhmän sekä Presque de Ruins -ryhmän yhdessä Sao Paulon SESC-keskukseen toteuttamaan Kafkamachine-projektin teatteriesitykseen ja live-installaatioon.

VUOSI 2012

Vuoteen 2012 suuntaamme edelleen lukupiirein, äänitapahtumin, nyt kolmatta kertaa huhtikuussa järjestettävän liikkuvan kuvan AAVE-festivaalin sekä valokopiolehti- sekä postitaideprojektin voimin.

Voluntääriopiskelija-projektimme kiinnittää huomion korkeakoulun valtataistelujen mykkiin todistajiin, niin virallisen statuksen saaneisiin opiskelijoihin, koskaan akateemisiin virkoihin pääsemättömiin, niistä kenties joskus haaveilleisiin mutta valtapeleissä ulkopuolelle jääneisiin "ikuisiin opiskelijoihin" sekä valinnan tai sattuman kautta vapauden tilan saavuttaneisiin riippumattomiin sieluihin. Toukokuussa suuntaamme Mietoisiin Koneen säätiön residenssiin yhdessä Hildegard Projekt -taiteilijaryhmän kanssa ja hyvinkin pian eli 17.1 juhlistamme kansainvälistä Taiteen syntymäpäivää kuten aikaisempinakin vuosina.

Toivotamme hyvää uutta vuotta kaikille toiminnastamme kiinnostuneille ja tervetuloa mukaan osallistumaan projekteihin!

......

Happy New Year from Nomadic Academy of Experimental Arts!

Nomadic Academy of Experimental Arts was founded in july 2009 to progress the knowledge on experimental arts and to pay attention to the position of the artist-teachers of experimental arts. Since then NAEA has arranged events, lectures and workshops in Harakka island, Malmitalo Cultural Centre, in art universities and other venues.

Our inspiration is drawn from avantgarde and critical pedagogy, an "educational movement, guided by passion and principle, to help students develop consciousness of freedom, recognize authoritarian tendencies, and connect knowledge to power and the ability to take constructive action." (Henry Giroux http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_pedagogy). We produce the knowledge and skills that the artists and voluntary students can teach and transmit for the future. Our ethos is connected with thinkers like Paulo Freire, Félix Guattari, Bracha Ettinger, Mary Douglas (How Institutions Think), Aleksanteri Ahola-Valo, Erin Manning and Brian Massumi.

SHORTLY ABOUT OUR ACTIVITIES

In our second year 2010 we had the exhibition of aphorism videos “Aphorisms on the bare wall”, the second AAVE Alternative Audiovisual Event, Ritornello-sound festival, lectures, workshops and screenings together with  Paimio Aphorism Days, Helsinki City Cultural Centre Malmitalo, European Humanities University (Vilnius, Lithuania), Suomesta Gallery in Berlin, Pori Art museum and Finnish Cultural Institute in Paris.

In 2011 our collaborators has been among others whitecolors-collective, Mollecular organisation, Art school MAA and Hildegard Projekt. In the spring we celebrated international Art´s Birthday and "Impossible Day". In July we had mail art exhibition, sound workshop and Dream House (24 hour concert coordinated by Joonas Siren from whitecolors-collective). In the autumn 2011 Nomadic Academy started "Königsberg Bridges" -performance project and took part to Kafkamachine Project in Sao Paulo, Brasil.

YEAR 2012

In this year we will have reading group, sound events, AAVE Alternative Audiovisual Event, zine and mail art projects. Voluntary student group pays attention to the silent witnesses of the power struggles inside the institutions, the students, eternal students and independent souls. In May we head up to Mietoinen, to Kone foundation recidency together with Hildegard Projekt. And soon - at 17.1 - there is international Art´s Birthday.

We Wish the best year 2012 to everyone and invite you also to invent and take part to our projects!

No comments:

Post a Comment