Monday, May 16, 2011

“Mahdoton vetää minua puoleensa, koska kaikki mahdollinen on tehty ja maailma ei
muuttunut.” - Sun Ra

MAHDOTON VUOTAA ESIIN
MAHDOTTOMAN PÄIVÄN JUHLA
Harakan saaressa Taiteilijatalon auditoriossa
22.5.2011

Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia järjestää tapahtuman 22.5 kello 18.30 Harakan Saaren Taiteilijatalon auditoriossa Helsingissä juhlistaen jazzsäveltäjä-muusikko-filosofi-runoilija Sun Ran syntymäpäivää, esitellen kaksi Nomadisen akatemian mahdotonta projektia sekä saksalaisen taiteilijan Gabi Schaffnerin lp:n.

Tuo mukanasi ruokaa ja juomaa, itsesi ja ajatuksesi tulevaisuudelle. Olemme "non-profit" ja tämä on myös osa R i t o r n e l l o f f -n y y t t ä r i en sarjaa.

OHJELMA:
18.30 Sun Ra -musiikkia
19.00 Vuoden 2011 mahdottomat projektit Nomadisessa akatemiassa. Screening -
Suomen Yleisradio kohtaa Saturnuksen lähettilään.
20.00 Presentaatio: Gabi Schaffner´s Musiques d’Orion

Albumi „Musiques d’Orion“ on kokoelma kenttä-äänityssävellyksiä, jotka on kerätty materiaalista joka on nauhoitettu Suomessa, Ranskassa ja Saksassa (enimmäkseen kuitenkin Suomessa). Kaikki kappaleet liittyvät erityisiin paikkoihin perustuen reaali-aikaiseen "ääniraitaan" mikä myös muodostaa sävellyksen sisäisen kuvion. Ääntä, hälyä ja musiikkia käsitellään tasaveroisina elementteinä. „Musiques d’Orion“ seuraa musiikkia ympärillä... tapahtuu se sitten pään sisällä, ulkotilassa tai "vihreän oven" takana.

Albumin julkaisee entr’acte.uk – todennäköisesti kesäkuussa 2011.
http://www.entracte.co.uk/

TAITEILIJA
Gabi Schaffner työskentelee kirjallisuuden, äänitaiteen ja valokuvan parissa.
(http://www.schaffnerin.net/)

TERVETULOA!

................................................................................

“The impossible attracts me, because everything possible has been done and the
world didn’t change.” - Sun Ra

EMISSION (OF) IMPOSSIBLE
IMPOSSIBLE DAY CELEBRATION

Nomadic Academy of Experimental Arts will arrange a gathering 22.5 at 6.30pm in the Artists house auditorium in Harakka island, Helsinki, celebrating Sun Ra´s birthday and presenting two impossible Nomadic Academy projects and an art project by Gabi Schaffner.

Bring in some food and drink, yourself and your thoughts about the future. We are "non-profit" and this is also R i t o r n e l l o f f - n y y t t ä r i t potluck (bring and share) or "nyyttikestit" in finnish.

PROGRAM:
18.30 There is Sun Ra music in the air & introduction to the event.
19.00 Announcement of this year´s (2011) Emissions (of) impossible -projects in
Nomadic Academy. Screening - the Finnish Broadcasting Company meets the
messenger from Saturn.
20.00 Presentation: Gabi Schaffner´s Musiques d’Orion

The album „Musiques d’Orion“ is a compilation of field recording compositions gathered from material recorded in Finland, France and Germany (but mostly Finland). All pieces deal with a specific location and are based on one real-time "track“ which contitutes the inner pattern of the composition. Sound, noise and music are treated as equal elements. „Musiques d’Orion“ follows the music around... whether it is in your head, outside or "behind a green door".

The album is going to be released with entr’acte.uk – probably in June 2011.
http://www.entracte.co.uk/

TAITEILIJA
Gabi Schaffner works as an interdisciplinary artist in the fields of literatur,
audio art and photography. (http://www.schaffnerin.net/)

...........................................................................

VENEYHTEYDET & AIKATAULU 2011 ULLANLINNAN LAITURILTA
ULLANLINNA – HARAKKA – SÄRKKÄ – ULLANLINNA,
1.5. – 17.9.2011

lippu 3,80 € (aika: 5-7 min)

Kutsu yhteysvene nostamalla ylös viitta laiturin nokasta!

MAANANTAI - LAUANTAI
8.30 – 10.30 yhteysvene kulkee puolen tunnin välein
11.00 ei vuoroveneyhteyttä
11.30 – 16.00 yhteysvene kulkee puolen tunnin välein
16.20
17.00 - 20.20 joka 20. minuutti
21.00 - 24.00 yhteysvene kulkee puolen tunnin välein

SUNNUNTAI
9.00 - 10.30 yhteysvene kulkee puolen tunnin välein
11.00 ei vuoroveneyhteyttä
11.30 – 16.00 yhteysvene kulkee puolen tunnin välein
16.20
17.00 – 22.00 yhteysvene kulkee puolen tunnin välein

................................................................................

BOAT CONNECTION & TIMETABLE 2011 from ULLANLINNA PIER
ULLANLINNA – HARAKKA – SÄRKKÄ – ULLANLINNA,
1.5. – 17.9.2011

ticket 3,80 € (time: 5-7 min)

Invite the boat by lifting up the sign in the pier!

MONDAY - SATURDAY
8.30 – 10.30 every hour and half an hour
11.00 no boat connection
11.30 – 16.00 every hour and half an hour
16.20
17.00 - 20.20 in every 20 minutes
21.00 - 24.00 every hour and half an hour

SUNDAY
9.00 - 10.30 every hour and half an hour
11.00 no boat connection
11.30 – 16.00 every hour and half an hour
16.20
17.00 – 22.00 every hour and half an hour

................................................

TERVETULOA...! WELCOME...!

Thursday, May 5, 2011

Emission (of) Impossible

Emission (of) Impossible (Impossible day celebration)


22. toukokuuta 2011 · 17:00 - 20:00


Harakka island, Helsinki

“The impossible attracts me, because everything possible has been done and the world didn’t change.” - Sun Ra