Thursday, May 30, 2013

Hey all,

Welcome to the opening of two group exhibitions in Helsinki, both with also simple works made in Nomadic Academy, using the recycled (partly ready made) materials and method of instant installation.

"PEITEALA" ("COVERAGE")

Basically a rugsack filled with sound...

in the exhibition MATERIA 

in Harakka island, boat goes from the pier by Cafe Ursula in Kaivopuisto appr. every half an hour -- the info is unfortunately only in finnish and swedish at the moment.

Welcome! Opening today at 17-20!

and

"WALSFLOWER"

made of cardboard, plastic "tongue", little bit extended painting, text and a small radio

in

BESIDES BEAUTY

in Oksasenkatu 11

Opening tomorrow at 19-22!

Welcome!

...

In my work "Coverage" I created a light-hearted presentation of the "travelling sound" meeting different bodies during its journey. The sound and matter coexist, but in different categories, so it all comes back to that how we define them in whatever scale or framing. Sound is basically energy, but needs some material involvement. Even in space, which is almost a vacuum, there is some resonance in magnetoacoustic waves. In phenomenological aesthetics (B.Baas) the concept of "pure resonance", a word borrowed from the physics, can mean a kind of "arch-sonority", an incorporation of the sound which shows way for experiencing or imagining that which goes beyond the sense. Basically, you need bodies for the sound.

The spoken text in “Walsflower (Walser + flow)” was originally published in “Aufträge” (1913) by Robert Walser. My work combines the spoken version with a cardboard-sketch that looks like a badly-made cardboard-version of the human-eating flower from Roger Corman´s famous B-movie Little Shop of Horrors (1960) or it´s remake (1986). The text describes a fantasy about a curtain raiser (a short play or scene before the actual play starts), combining carnal imagery and the idea of the heterosexual romance produced in the dream factories (a stage spectacle, if you want... from Wagner to Hollywood to Fellini to Debord). You can find the text here... My voice reading the text has been altered to change it unrecognizable. It has become a sound that grasps a new body or has a fake, manufactured origin in the organless body of an artwork.

Kind regards,

Kari

..................................................................................

"You are a teacher?""Part-time." - Indiana Jones and the kingdom of the Crystal Skull (2008)

BESIDES BEAUTY

BESIDES BEAUTY

Tervetuloa avajaisiin: 31.5.2013 klo 19-22!

Näyttely avoinna: 1.-9.6.2013
Galleria Oksasenkatu 11, 00100 Helsinki
ti-la 12-18, su 12-17
www.oksasenkatu11.fi

Roope Ahola, Eija Hirvonen, Minna Kangasmaa, Tuomo Kangasmaa, Kari
Yli-Annala

Besides Beauty -näyttely käsittelee sitä miten tavanomainen muuntuu, siirtyy ja
synnyttää uusia yhteyksiä mielessämme, vaikka asiat ja materiaalit säilyisivät
muuten samoina. Ehkä aika tai kokemus ajasta on se mikä muuttaa asian toiseksi,
toden fiktioksi, luonnollisen luonnottomaksi tai totuttaa alun perin
luonnottomana koettuun. Missä muutos oikeastaan tapahtuu? Ehkä se on paikka,
sijainti, toinen ihminen tai ääni. Yhtenä lähtökohtana, innoittajana, Besides
Beauty -näyttelylle ovat olleet sveitsiläisen kirjailijan Robert Walserin
kirjoitukset. Näyttelyssä on esillä valokuvia, videoita, installaatioita ja
performansseja.

Wieniläisten taiteilijoiden Flat1 –gallerian käynnistämä Entry_Exit
näyttelysarja on esillä Helsingissä Oksasenkatu 11 galleriassa 24.5. –
9.6.2013. Helsingin näyttely jatkaa näyttelysarjaa, jonka ideana on järjestää
eri taiteilijaryhmittymien kanssa yhteistyössä kansainvälistä näyttelyvaihtoa.
Näyttelyitä on ollut Itävallassa, Ranskassa ja Sveitsissä. Entry_Exit on jatkoa
viime vuonna Wienissä toteutetulle viiden suomalaisen kuvataiteilijan
ryhmänäyttelylle. Oksasenkatu 11 taiteilijakollektiivin kanssa järjestettävässä
Entry_Exit -näyttelyssä on esillä kaksi kokonaisuutta: Itävaltalaisten
taiteilijoiden näyttely Me olemme kriisi oli esillä 23.-26.5.2013 ja
suomalaisten taiteilijoiden Besides Beauty 1.-9.6.2013.

....

BESIDES BEAUTY

Welcome to the opening: 31.5.2013 klo 19-22
Exhibition open: 1.-9.6.2013
Gallery Oksasenkatu 11, 00100 Helsinki
tu-sa 12-18, su 12-17
www.oksasenkatu11.fi

Roope Ahola, Eija Hirvonen, Minna Kangasmaa, Tuomo Kangasmaa
and Kari Yli-Annala

Besides Beauty is a series of exhibitions by five Finnish visual artists.
Exhibitions include photographs, videos, installations and performances. The
first Besides Beauty exhibition was presented in Vienna in 2012.
The starting point for our collaboration has been the words by Swiss
writer Robert Walser (1878-1956). Our exhibition Besides Beauty discusses the
new and the wonderful between things. What do we think of when we see something
exceptional or how ordinary turns strange as we look at or concentrate on it
long enough? How ordinary can be a subject of transformation and transmission
and also to engender new connections even a subject and materials remain same?
Potentially, time or the experience of time transforms the thing into the other
thing, the fact into the fiction, the natural into the unnatural, or we get used
into what we thought unnatural. What kind of thing functions as a variable? What
is the act that transforms the thing to be transformed? Maybe, a place, a
location, a human being or a sound? These are the things we are thinking about.

The exhibition series Entry_Exit originated by the Viennese artist-run gallery
Flat1 will continue in Helsinki at the gallery Oksasenkatu 11 24.5.-9.6.2013.
Entry_Exit is a continuation to the group show of five Finnish artists in Flat1
that took place in 2012. The exhibition in Helsinki is a part of a series of
exhibitions that have been organized in collaboration with different artist
groups in Austria, France and Switzerland. The Entry_Exit exhibition is
collaboration with the artist collective Oksasenkatu 11, and it comprises of
two distinct shows: We are the crisis 23.-26.5.2013 by Viennese artists of Flat1
- artist collective and Besides Beauty 1.-9.6.2013 by 5 Finnish artists.

MATERIA

LEHDISTÖTIEDOTE JA KUTSU (VAPAA JULKAISTAVAKSI)

MATERIA 31.5. – 20.6.2013
Harakka ry:n kesänäyttely Helsingissä
Harakan saaren Lennättimessä, Kasematti 4 ja Kasematti 2 -näyttelytiloissa ja
ulkotiloissa

Taiteilijat:
Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Aino Favén, Siiri Haarla, Onni Hyöty,
Olof Kangas, Annu Kekäläinen, Osmo Kivimäki, Tero Kontinen, Anni Leppälä,
Leena Lukkarinen, Kristiina Lähde, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen,
Tuomo Rainio, Kai Rentola, Anna Mari Räsänen, Heli Sihvonen,
Virpi Vesanen-Laukkanen, Kari Yli-Annala

Harakka ry:n kesänäyttelyn teema on “materia”. Ainetta ja ainesta tarkoittava
sana vie itsessään niin kulttuurin kuin ajattelun ja filosofiankin
alkulähteille. Materian tarinassa yleinen ja erityinen kietoutuvat toisiinsa.
Kreikkalaisilla ei ollut materian yleiskäsitettä, vaan Aristoteles käytti puuta
merkitsevää sanaa "hyle" tarkoittamaan niin materiaalisten elementtien pohjalla
olevaa perusainetta kuin aineen muutokset aiheuttavaa materiaalista syytä.
Materia on jotain millä on merkitystä, jotain mikä vie tilaa ja mistä asiat ja
oliot ovat muotoutuneet. Aatehistoriallisesti muotoutunutta materian ja sitä
muovaavan hengen duaalista suhdetta on kuitenkin viime vuosikymmeninä myös
määritelty uudelleen.

Taiteilijoille asioiden materiaalisuus on se minkä avulla on tutkittu ja
työstetty niin ihmisen omaa kuin ympäristönkin fyysisiä mahdollisuuksia ja
saatu aikaan immateriaalisiakin vaikutelmia. Materiaa voidaan sanoa taivutetun
ja sekoitetun eri tavoin, sitä kohtaan on tunnettu empatiaa ja sen avulla on
harjoitettu ja kehitetty erilaisia taitoja.

Maalaukset ja piirustukset saavat näyttelyssä rinnalleen mm.
kierrätysvirkkausteoksia. Kukat ja myrkyt rinnastuvat toisiinsa esteettisesti
kiehtovina näytteinä. Videoteosten materiana ja materiaalina voivat olla
maisema ja aika. Taiteilijakirjaa voi selailla hämärässä pienen lukulampun
valossa. Ulkotilassa olevaa talonkaltaista rakennelmaa voivat käyttää
hyönteisetkin omiin tarkoituksiinsa. Helmistä ja hyönteisistä tehdyt korut
kuvaavat sitä kuinka materia kasautuu ja hajautuu. Kuinka paljon Itämeren vettä
tarvitaan tulitikkulaatikon kokoisen liemikuution keittämiseen? Voiko laukkuun
piilotettua voimakasta ääntä ajatella aineellisena kokemuksena?

Viime vuonna kesänäyttelymme nimi oli “Harakan energia”.  Modernissa fysiikassa
aine ja energia lähenevät toisiaan, joten uutta näyttelyä voi ajatella myös
luontevana parina aiemmalle.

Näyttely on avoinna ti - pe klo 12 - 17, la - su klo 12 – 16
Tervetuloa avajaisiin 30.5. klo 17 – 20!
Avajaisohjelmassa Anna Mari Räsäsen runokävely  ja Petja Makrisin musiikkia.

8.6. – 9.6.  ja 15.6. – 16.6. Heikki Mäntymaan performansseja Harakan katoilla
ja kallioilla.
6.6. klo 18 Kiveen kirjoitettu. Suomen aforismiyhdistyksen tapahtuma.

Lauttayhteydet:
http://www.merenkavijat.fi/wordpress/majasaaret/yhteysvene-ferry/

Näyttelyn aikana saaressa myös Maija Saksmanin kohtaamisteos Kirkko kahdelle.
Kesän aikana Saksman järjestää ja tallentaa erilaisia kohtaamisia.

http://www.harakka.fi                                                  TERVETULOA!

.............................................................................

PRESSMEDDELANDE OCH INBJUDAN

MATERIA 31.5 - 20.6.2013
Harakka rf:s sommarutställning i Helsingfors

Telegrafbyggnaden, Kasematt 4 samt utomhus på Stora Räntan

Konstnärerna:
Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Aino Favén, Siiri Haarla, Onni Hyöty,
Olof Kangas, Annu Kekäläinen, Osmo Kivimäki, Tero Kontinen, Anni Leppälä,
Leena Lukkarinen, Kristiina Lähde, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen, Tuomo
Rainio, Kai Rentola, Anna Mari Räsänen, Heli Sihvonen, Virpi
Vesanen-Laukkanen, Kari Yli-Annala

Materia som ett allmänt begrepp innebär något som alla saker och varelser
uppstått från och som på detta sätt fyller utrymmet. I materia smälter det
almänna och det speciella samman. Antikens greker hade inte begreppet
materia, däremot använde Aristoteles ett synonym till trä. Med detta menade
han både grunden till materiella element och orsaken till förändringar i
material. Konstnärer undersöker och bearbetar både människans och
omgivningens fysiska möjligheter med hjälp av materia, och kan på detta
sätt även skapa immateriella intryck. Man kan säga att materia böjts och
blandats på olika sätt, man har kännt empati och utvecklat olika kunskaper
med dess hjälp.

Förutom målningar och teckningar finns bland annat verk av
återvinningsvirkning framställda. Blommor och gifter likställs som
estetiskt fängslande prov. Videoverkens materia och material är landskap
och tid. En konstnärsbok kan läsas i dunkel omgivning med en liten
läslampa. Insekterna kan använda den huslika byggnaden utomhus för sina
ändamål, medan smycken gjorda av pärlor och insekter symboliserar hur
materia hopar sig och faller sönder. Hur mycket östersjövatten behövs för
att koka ihop en buljongtärning som till storleken är som en tändsticksask?
Kan ett starkt ljud som gömts i en väska ses som en materiell upplevelse?

Förra året hette var sommarutställning "Stora Räntans energi". I modern
fysik närmar sig materia och energi varandra, och därmed kan detta års
uställning ses som ett naturligt par till den tidigare.

Utställningen är öppen må-fre kl 12-17 och lö-sö kl 12-16
Välkommen på vernissage torsdagen 30.5 kl 17-20!
På programmet står Anna Mari Räsänens diktpromenad och musik av Petja
Makris.

8.6-9.6 och 15.6-16.6 Heikki Mäntymaas performanser på Stora Räntans tak
och klippor 6.6 kl 18 Rustat på sten. Finlands aforismförenings tillställning

Färjor till ön:
http://www.merenkavijat.fi/wordpress/majasaaret/yhteysvene-ferry/

30.5. vernissage för Maija Saksmans mötesverk Kyrka för två på
Helsingforsdagen. Under sommaren ordnar Saksman olika möten som spelas in.

http://www.harakka.fi                                    VÄLKOMMEN!

Wednesday, May 15, 2013


KUTSU TAIDEKOULU MAAN JÄRJESTÄMÄÄN SCREENINGIIN
“KAUPALLISTA"

perjantaina 24.5.2013 klo 18.00 Jätkäsaaren L3 -makasiinissa, Tyynenmerenkatu 6, 4 krs. Taidekoulu MAAn lopputyönäyttelyn Aut of Okus -yhteydessä (Paikalle pääsee helposti raitiovaunu 9:llä)

”Suurin hyve on kuin vesi, joka on hyödyksi kaikelle eikä taistele mitään vastaan. Oikea elämäntapa on veden kaltainen: vettä on kaikkialla ja sitä on joka paikassa. Se virtaa myös ihmisten hyljeksimiin paikkoihin...”
Laozi (500-luku e.a.a)

"Vedellä on oltava markkina-arvo muiden elintarvikkeiden tapaan."

Nestlén johtaja Peter Brabeck (2005)

Kokeellisen elokuvan tekijät ovat toimineet usein marginaalissa, kulutuksen ja kaupallisuuden ideologiaa vastaan. Kaupallisuus on ollut peikko, jota vastaan on taisteltava. Situationistien mukaan peikko tuli sillan alta mukaan juhliin 1900-luvun lopulla eikä ollut enää hätistettävissä pois. Spektaakkelin yhteiskunnassa kaikki on kaupan, myös sen kritiikki. Mutta liikkuva kuva pakenee esineellistämistä hetkellisyydellään ja tarkkaavaisuutta vaativalla kestollaan. Virtaavan veden tavoin se tarjoaa elvytystä kaupallistumisen ulkopuolelle tähyileville janoisille.

Taidekoulu MAAn liikkuvan kuvan perjantaipajan opetus on lukuvuonna 2012-13 käsitellyt mm. videokameraa kamerakynänä, eri mediumeja filmistä videoon, itserakennettuja laitteita sekä kaupallisuuden kysymystä taiteessa. Markkinatalouden puhemiehet hyödyntävät taidetta absurdiuteen asti, pahimmillaan yrittäen tehdä kaikista taiteilijoista yrittäjiä ja sulkien ymmärtämättömyyttään taidekouluja. Mielestämme taide ja taidekoulutus on yhtä tärkeää ihmisyydelle kuin vesi, ja kuuluu samoin perusoikeuksiin. Uusia taiteilijoita ja uusia näkemyksiä tarvitaan.

Emme usko markkinatalouden määrittelevään voimaan mutta emme usko teostemme olevan täysin spektaakkelin ulkopuolellakaan. Vaikka teoksen kopioiminen on helppoa, niin jokaista dvd-polttoa voidaan markkinoida saman edition eri vedoksina. Signeeraaminen säilyttää yhä asemansa ja nostaa teosten markkina-arvoa. Mitäpä ei taiteilija enemmän toivoisi kuin teoksensa myymistä? Vaikka tekemiemme ja kokemiemme rytmien, värien, valojen ja äänien rahallinen arvo ei ole sellaisenaan rahalla mitattavissa eikä teosten vaatima taito sellaisenaan myytävissä tai ostettavissa, olisi kuitenkin tärkeää nähdä taideopiskelijoiden, taideopettajien ja taiteilijoiden työ suhteessa edes niihin minimaalisiin materiaalisiin vaatimuksiin joita työn mahdollistuminen ja jatkaminen edellyttää.

Kuten vesi kuuluu inhimillisiin perusoikeuksiin ja taiteilijan on edelleen mahdollista suhtautua kaupallisuuteen kriittisesti, videon ja filmin taiteet virtaavat eteenpäin myös pakotteista piittaamatta. "Kaupallista" -illan tekijöiden teokset heijastavat tekijöiden omaa ilmaisuvoimaa, taitoja ja maailmoita. Vaikka screeningissä esillä olevat teokset on mahdollista ostaa myös dvd-kopioina, niiden todellisen arvon määrittelee katsoja.
......................
Taidekoulu MAAn liikkuvan kuvan perjantaipajan opetuksen syksy 2012 – kevät 2013 on koordinoinut Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian Kari Yli-Annala (syksyn 2012 koordinointiparinaan Sanna Sarva) ja sen vierailevina opettajina ovat olleet mm. Pekka Uotila, Hannu Kärenlampi, Milja Viita, Veli Granö, Jani Ruscica, Kalle Hamm, Kimmo Vänttinen, Sami van Ingen ja Tuula Närhinen. Kevään 2013 opetus päättyi Seppo Renvallin pitämään nelipäiväiseen filmipohjaisen tekemisen työpajaan ja joitain näytöksessä mukana olevia teoksia on työstetty myös keväällä järjestetyllä Gun Holmströmin videokurssilla.


Näytöksen tekijät ja teokset:

JUSTUS KEINÄNEN
*Walker* (2013, 16:9 HD video, väri, stereo, 00:02:52)
Tutkimusretki maanalaiseen maailmaan etsimään kadonnutta.
*Korkeasta heinikosta* (2013, 16:9 video/Super8, väri/mv, stereo, 00:03:18) Joka etsii, löytää, muttei ikinä sitä mitä etsii.

VELIJOONAS JOKINEN
*Wille* 645 (2013, 16:9 HD video, väri, mykkä, 00:05:06) Alusta muodostuu matka.

RIIKKA TAHVANAINEN
*Syrup* (2013, 16:9 HD video, väri, strereo, 00:02:43)
Teos käsittelee ihmisen tuhoavia ja rakentavia puolia.
*Universe* (2013, 16:9 video, väri, stereo, 00:01:47)
Teos on kuvattu ensin videokamereralla jonka jälkeen se on projisoitu seinälle ja kuvattu iPhonella. 
*Performance* (2012, 16:9 video, mv, stereo, 00:02:40)
iPhonella luonnonsuojelualueella kuvatussa teoksessa on performatiivinen lähtökohta.

ALEKSI JAAKKOLA
*Tapahtui eilen täällä* (2013, 16:9 HD video, väri, stereo, n. 00:04:00) Teoksessa tarkkaillaan tehtyjen liikkeiden ja toimintojen äänten ohjaamina mitä oven toisella puolella tapahtuu, kummallako puolella sinä olet? Murtuuko ovi, kuin pato...

ALEKSI JAAKKOLA JA JUHA HILPAS
*Take one Skoki*
(2012, 16:9 HD video, väri, stereo, 00:05:00)
Yhden otoksen puolalaisen rautainen musiikkivideo. (AITO)
*Take two Skoki*
(2012, 16:9 HD video, väri, stereo, 00:05:00)
Puolalainen rautainen musiikkivideo, joka ei ole yhden otoksen tuotos. (KAUPALLISTA)

JUHA HILPAS
*Justitia*
(2013, 16:9 HD video, väri, stereo, 00:02:25) Lyhytelokuva ponnisteluista lama-ajan Suomessa.

KATJA KETTUNEN
*Ystävät*
(2013, 4:3 super8 -filmi siirrettynä videolle, mv, stereo, 00: 05:54) Teoksessa on kuvattu rakkaudellista elämää ja iloisuutta yhden illan ajan.

TAIDEKOULU MAAN PERJANTAIPAJA & SEPPO RENVALL
*Tutkimusmatkailija Von Rénne ja Velhon kirous*
(2013, 4:3, 16mm digisoitu video, mv, mykkä, 00:04:30) 
Tutkimusmatkailija Von Rénne retkikuntineen on etsimässä salaperäistä alkuainetta Welhovuoren tunneleista. Matkan varrella sattuu peruuttamattomia mutta toisaalta hauskojakin metamorfooseja. Onko tältä tutkimusmatkalta enää paluuta? Mustavalkokauhua 1920-luvun hengessä. 
HUOM! Teoksen screeningin aikana äänitämme elokuvalle ääniraidan, johon pyydämme yleisöä tekemään ääniefektejä. Screeningin loppuhuipentumaksi katsomme elokuvan vielä kerran yhdessä tekemämme ääniraidan kanssa.

---------------------- M I T Ä L Ä M P I M I M M I N T E R V E T U L OA!--------------------------------