Saturday, May 29, 2010

Aphorisms on the Bare Wall / Aforismit paljaalla seinällä


Skyreholme Wall Carving (after Boughey & Vickerman)


Alkaa:
1. kesäkuuta 2010 kello 17:00
Loppuu:
16. kesäkuuta 2010 kello 17:00
Paikka:
Kasematti 4 (takaosa, etuosassa Heikki Mäntymaan näyttely)
Katuosoite:
Harakan saari
Paikkakunta:
Helsinki, Finland
Two-week doorway-staring and on-the-bare-wall-projecting instant-installation of the aphorism videos made in The Nomadic Academy of Experimental Arts

Kahdeksi viikoksi oviaukossa paljasta seinää töllistelevä ja sille projisoiva instant-installaatio Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian aforismivideoista.

Seurataksemme kirjallisen aforismin määritelmää audiovisuaalinen aforismi on tiiviissä ja lyhyessä muodossa lausuttu ajatus, täsmällisemmin filmille tai videolle kuvattu otos tai niiden kokonaisuus, joka välittää tällaisen ajatuksen. Kirjallisuudessa aforismi on määritelmällisesti proosaa eli aforismissa rivit kirjoitetaan loppuun ilman säejakoa. Samaa analogiaa käyttäen voidaan ajatella, että audiovisuaalisen aforismin keskeisiä piirteitä ovat suoraan asiaan meneminen, lyhyys, ytimekkyys ja pelkistyneisyys. Tämä ei sulje pois sitä etteikö audiovisuaalinen aforismi voisi sisältää monenlaista audiovisuaalista materiaalia: esim. tekstiä, musiikkia, animaatiota jne ja etteikö se voisi olla monitulkintainen. On myös mahdollista puhua aforistisuudesta tai aforistisista piirteistä esim. videoteoksessa. Aforismi-termi tulee kreikan kielen sanasta aphorismós, joka tarkoittaa rajoitettua, määriteltyä. Aforistiikan laajempaa muotoa kutsutaan fragmentiksi, joka on eräänlainen pienoisessee.

Kun audiovisuaaliset aforismit heijastetaan epätasaiselle kiviselle seinäpinnalle, niiden selkeys asettuu koetukselle niiden joutuessa kamppailemaan heijastuspintansa kovan materiaalin kanssa.

Welcome to Harakka openings 1.6. klo 17-20

Harakan taidenäyttelyt ja tapahtumat 2010 / Harakka exhibitions and events 2010

Näyttelyt avoinna ti – pe 12 – 17, la – su 12 – 16, ma suljettu /
Exhibitions are open tue - fri 12 - 17, sa - su 12 -16, monday closed

LENNÄTIN

2.6. – 13.6. Mari Rogers, Meren huone (Room of the Sea)

16.6. – 27.6. Osmo Kivimäki, maalattuja reliefejä (painted reliefs)

30.6. – 18.7. Nea Lindgren, Neapolitan journey 1

1.9. – 19.9. Pekka Luhta, Se it se

KASEMATTI 4

2.6. – 20.6. Heikki Mäntymaa, Performanssitaiteilija kohtaa oman kuvansa (etuosa) / Performance artist meets his own image (front)
2.6. – 16.6. Kari Yli-Annala, Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian aforismivideoita (takakäytävä) / Aphorisms on the Bare Wall (back)

10. – 25.7. Jari Jokiaho, veistoksia ja installaatio / Sculptures and an installation

4.8.- 29.8. Annette Arlander, Ihmisellä vai ilman, videoteoksia / With or without the Human, video works

1.9. – 19.9. Pekka Luhta, Se it se

KASEMATTI 3

26.8. – 24.9. Rafael Wardi, maalauksia / paintings

KASEMATTI 1

1.9. – 19.9. Pekka Luhta, Se it se

ULKOTEOS

1.6. – 30.9. Sirkku Ala-Harja, Wishes in the Wind

TAPAHTUMAT

12.6. klo 12 –16 Luonto- ja taidepäivä. Yhteistyössä Harakan luontotalo. / Nature and art -day. Together with the House of Nature, Harakka

Klo 13 Mari Rogers, Runokävely. / Poem walk

4.9. klo 12 – 16 Avoimet ovet taiteilijatalossa. Yhteistyössä OpenHouseHelsinki. / Open doors in the Artists´ House.

11.9. Ympäristöllinen ulottuvuus, ajan ja paikan merkitys nykytaiteessa –seminaari Kiasmassa. Näkyvä saari -performanssi-ilta Harakassa. Yhteistyössä Là-bas. / Seminar in Kiasma about the environmental dimension and the meaning of time and space in contemporary art

Harakka ry. Yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskus, Helsingin kaupungin ympäristökeskus. / Harakka ry together with Helsinki Cultural Centre and Environmental Centre

Näin pääset Harakkaan / The boat to Harakka goes from the pier by Cafe Ursula 

Sunday, May 23, 2010

Erimielisyys ja konsensus. Jacques Rancièren politiikat -seminaariPäivämäärä:
24. toukokuuta 2010
Ajankohta:
10:00 - 17:00
Paikka:
Tutkijakollegium
Katuosoite:
Fabianinkatu 24, huone 136
Paikkakunta:
Helsinki, Finland


ERIMIELISYYS JA KONSENSUS

Jacques Rancièren politiikat -seminaari
ma 24.5. klo 10.00–17.00
Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa
(Fabianinkatu 24, huone 136)

Vuonna 1940 syntynyt Jacques Rancière on tämän hetken keskustelluimpia ranskalaisia filosofeja. Esteetikkona ja politiikan filosofina tunnettu Rancière aloitti uransa Louis Althusserin oppilaana ja toimi pitkään filosofian professorina Pariisin VIII yliopistossa. Pääteoksessaan Erimielisyys Rancière esittää, että politiikassa on kyse erimielisyydestä ja kritisoi voimakkaasti viimeaikaista konsensuspolitiikkaa. Seminaari keskittyy Rancièren poliittiseen ajatteluun. Esitelmissä Rancièren ajatteluun perehtyneet tutkijat lähestyvät hänen näkemystään politiikasta eri näkökulmista.
OHJELMA:

10.15 Heikki Kujansivu: Alkusanat
10.30 Susanna Lindberg: ”Tietämättömästä opettajasta”
11.15 Ari Hirvonen: Päätön demokratia
12.00 Kristian Klockars: Rancièren poliittinen ontologia ja tasa-arvo

12.45–13.45 Lounastauko

13.45 Heikki Kujansivu: Aistisen jako ja taiteen poliittisuus
14.30. Janne Porttikivi: Politiikasta teatteriin… ja takaisin. Rancière ja katsojan paradoksi
15.15. Markku Koivusalo: Polis, Poliisi ja Poetiikka, erimielisyyksiä politiikasta
16.00 Loppukeskustelu

Järjestäjinä HY:n Eurooppa-tutkimuksen verkoston rahoittama projekti ”Rethinking cultural diversity in Europe”, Helsingin yliopiston tutkijakollegium ja Tutkijaliitto. Lisätietoja tutkijaliitto(at)helsinki.fi tai www.tutkijaliitto.fi

TERVETULOA! Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Saturday, May 22, 2010

OHJAAJAVIERAILU: Silvia Maglioni and Graeme Thomson

Silvia Maglioni and Graeme Thomson
Fac s of Life (2009, colour, 116’) / Sampo-sali 26.5.2010, 
Aalto University School of Art and Design, 
Media centre Lume klo 13.00 - 16.00


Mollekulaarisen organisaation ja Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian yhteistyössä ELON kanssa järjestämä näytös ja keskustelutilaisuus Silvia Maglionin & Graeme Thomsonin elokuvasta Fac s of Life. Ohjaajat ovat paikalla tilaisuudessa!

Mollecular organisation and Nomadic Academy of Experimental Arts presents together with The Department of Film and Television a screening and discussion of the film Facs of Life by Silvia Maglioni & Graeme Thomson.

TERVETULOA!

WELCOME!

....

SYNOPSIS: Fac s of Life on elokuva käsitteellisistä/poeettisista välineistä ja työkaluista. Se etsii reittejä ja vaikutteita Gilles Deleuzen ajattelusta Centre Expérimental Universitaire de Paris 8 Vincennesissä (1969-1980). Elokuvan lähtökohtana ovat militanttien elokuvaajien kuvaamat videot Deleuzen kursseilta Vincennesissä; noihin seminaareihin osallistuneiden haastattelut, Vincennesin metsä, jossa yliopiston rakennukset (purettiin 1980) kerran olivat; uuden St Denisin Paris 8 yliopiston opiskelijat; ja vallankumouksen haamut, jotka kummittelevat haluillemme.

"Fac s of Life on enemmän kuin yksinkertainen kunnianosoitus tai katsaus, enemmän kuin rekonstruktio. Se on enemmän kuin elokuva "jostakin"..., se on kutsu herätä."
(
Nicolas Féodoroff)

ELOKUVANTEKIJÖIDEN BIOGRAFIAT
Silvia Maglioni & Graeme Thomson ovat sekä elokuvantekijöitä että tieteiden- ja taiteidenvälisiä taiteilija-tutkijoita. Muodollisten ja epämuodollisten kirjallisuuden, elokuvan, filosofian ja musiikin opiskelun jälkeen (Italiassa, Britanniassa, Ranskassa ja USAssa) he alkoivat tehdä ääni- ja videoinstallaatioita, valokuvaesseitä, kokeellisia radio-ohjelmia, multimediaperformansseja ja järjestää seminaareja outouttamalla ja remiksaamalla kulttuurillisia tekstejä ja tuotteita sekä dekonstruoimalla spektakulaarisen esittämisen muotoja. He ovat julkaisseet useita tekstejä ja artikkeleita kirjallisuudesta, elokuvasta, nykytaiteesta, kriittisestä teoriasta, uudesta mediasta ja kokeellisesta didaktiikasta. Heidän elokuviaan on mm. elokuvaruno Wolkengestalt, joka toi yhteen Goethen, metereologian, romantiikan ajan maalaustaiteen ja syyskuun 11 tapahtumat. He kuuluvat mm.
Collectif Jeune Cinémaan (Pariisi) ja Rhizomeen (New York).

...

Silvia Maglioni & Graeme Thomson:
Facs of Life (2009, colour, HDV, 116’)

SYNOPSIS: Facs of Life is a film of conceptual/poetic dispositifs that charts trajectories of those affected by Gilles Deleuze’s laboratory of machinic thought at the  Centre Expérimental Universitaire de Paris 8 – Vincennes (1969-1980). Le film generates its lignes d’erre and its cinematographic territories from a series of encounters: with videos of Deleuze’s courses at Vincennes made by a group of militant cineastes; with several of those who attended the seminar and who appear in these images; with the woods of Vincennes where the university buildings (pulled down in 1980) once stood; with students of the new Paris 8 university at St Denis; and inevitably with the phantoms of revolution that continue to haunt our desires.

"Fac s of life brings us more than an overview, more than a reconstruction. Far from being a film "about"..., it is a wake-up call." (
Nicolas Féodoroff)

BIOGRAPHIES OF THE FILMMAKERS
Silvia Maglioni & Graeme Thomson are filmmakers and interdisciplinary artists and researchers. Following formal and informal studies in literature, cinema, philosophy and music (Italy, UK, France, US) they began making sound and video installations, photo-essays, experimental radio programmes, multimedia performances and seminars defamiliarizing and remixing cultural texts and products and deconstructing modes of spectacular representation. Additionally, they have published numerous texts and articles on literature, cinema, contemporary art, critical theory, new media and experimental didactics. Their films include a short cinétract Wolkengestalt (the Form of Clouds), a chance meeting of Goethe, meteorology, Romantic painting and September 11. They are members of
Collectif Jeune Cinéma (Paris) and of the international platform Rhizome (New York).

Wednesday, May 19, 2010

Christopher Smith: Meland (2010)

Done in Art and Media Pori, during the course "Tapauksia"

Tuesday, May 11, 2010

Saarnakaraoke Porin museoiden yössä
Lauantaina 15.5. vietettävä Museoiden yö -tapahtuma Porin taidemuseossa 15.5. kello 18.30 alkaa saarnakaraokella. Saarnakaraoke on tilaisuus, jossa annetaan mahdollisuus kokeilla, miltä saarnaaminen tuntuu. Samalla kuulostellaan mitä tapahtuu hengelliselle puheelle, kun se irrotetaan kontekstistaan ja esitetään uskonnollisesti sitoutumattomassa ympäristössä. Yhteisöllisen performanssin rajoilla liikkuvassa tapahtumassa lava on avoin yleisöllekin, mutta mukaan voi tulla myös vain kuuntelemaan.

Osallistujat voivat saarnata joko vapaasti improvisoiden tai käyttäen valmiiksi kirjoitettuja saarnoja. Tarjolla on sekä audiovisuaalista että kirjallista esimerkkimateriaalia ja referoituja saarnoja, joiden avulla voi orientoitua aiheeseen. Saarnakaraokessa on kysymys on kollektiivisen tunteen kohottamiseen tähtäävien sekä henkilökohtaisia tuntemuksia ilmentävien uskonnollissävytteisten tekstien suullisesta esittämisestä ja niiden esittämisen tutkimisesta.
Saarnakaraoke on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton tilaisuus. Tapahtuman sisältö ja luonne muodostuu osallistujien reaktioista. Puheiden tulee olla uskonnollisia, mutta uskonnollisuus määrittyy aina kunkin esiintyjän mukaan. Tarjolla oleva esimerkkiaineisto on luonteeltaan lähimpänä järjestäjille itselleen tutuinta kristillistä saarnaperinnettä.
   Yleensä uskonnollisissa yhteisöissä saarnaavat vain ne, joilla on valta. Mitä tapahtuu, kun valta saarnata on tarjolla jokaiselle? Miten maallistunut nykyihminen suhtautuu hengelliseen puheeseen? Miten ihmiset reagoivat tilanteeseen, jossa heillä on mahdollisuus itse tuottaa hengellistä puhetta? Miltä tuntuu hengellisestä ihmisestä kuunnella uskonnollista puhetta, joka ei edusta hänen omaa maailmankatsomustaan? Mitä tapahtuu hengelliselle puheelle, kun se irrotetaan kontekstistaan ja esitetään uskonnollisesti sitoutumattomassa ympäristössä?
   Saarnakaraoken ovat ideoineet Heikki Räisänen ja Jukka Mikkola. Räisänen opiskelee parhaillaan Kuvataideakatemiassa, jossa saarnakaraokea on jo demottu aikaisemmin. Mikkola on opiskellut uusmediatuotantoa Taideteollisessa korkeakoulussa ja filosofiaa Helsingin yliopistossa. Mukana on myös muita Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoita. Saarnakaraoken toi Porin museoiden yöhön Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia.

                                 [Saarnakaraoke Facebookissa]

Monday, May 10, 2010


Tapauksia

Päivämäärä:
12. toukokuuta 2010
Ajankohta:
16:00 - 23:00
Paikka:
Värjäämö, Porin Puuvilla
12.5.2010 klo. 16.00 - eteenpäin ...

Instant-installaatiota, performansseja, videoita ja piirrustuksia yms.
Tule ja koe itse!

Yhden päivän EVENT.

Taiteilijat: Tuula Alajoki, Riikka Kiljunen, Sini Laine, Johanna Laurila, Jussi Lehtisalo, Matti Penttilä, Anna Pesonen,Kristiina Seppänen, Saara Sillanpää, Pia-Maria Sissala, Cristopher Smith, Outileena Uotila, Tii Villa, Janne Vuollet, Johanna Väkeväinen.

Seremoniamestarit: Paavo Paunu ja Kari Yli-Annala

Sunday, May 9, 2010

Salonkikelpoista punk-meininkiä?
Päivämäärä:
15. toukokuuta 2010
Ajankohta:
14:00 - 16:30
Paikka:
Elokuvakeskus, Studio
Katuosoite:
Hallituskatu 7
Paikkakunta:
Oulu, Finland
Punkia salongissa?

Lauantaina 15.5. klo 14.00-16.30 Elokuvateatteri Studiolla (Kulttuuritalo Valve Hallituskatu 7, 90100 Oulu) järjestetään Hyvän mielen talon Myrsky-projektiin kuuluva Videosalonki.

Videosalongissa esitetään videoteoksia ja elokuvia 1970- ja 1980-lukujen punk-hengessä. Näytöksen alustajana on tutkija/taiteilija Kari Yli-Annala. Yli- Annala nostaa esiin tekijöitä ja ryhmiä, joille on ollut yhteistä ruohonjuuritason audiovisuaaliset tuotantomenetelmät, jotka johtivat muun muassa taiteilijoiden omien tuotantoyhtiöiden perustamiseen tai kriittisyydessään kaikkea tuotteistamista vastustaviin tekemisen tapoihin. Miten pieni jälkiteollinen tuotanto jaksaa tänään?

Videosalongin tuottajana ja ohjaajana toimii videotaiteilija Tuomo Kangasmaa. Myrsky-projekti on Suomen Kulttuurirahaston tukema.

Wednesday, May 5, 2010

8 MAY: INTO ETERNITY – SPECIAL SCREENING(quoted from HELLO HELSINKI)

8 MAY: INTO ETERNITY – SPECIAL SCREENING

Posted 5 May 2010 by Laura

@ Bio Rex, Lasipalatsi, Helsinki
17:00 – 20:00 // € 7
Think about what human life will be like in 100 years, 2.000 years and 50.000 years. Now consider the fact that in Finland experts claim that it is possible to build a nuclear waste facility deep in the Finnish bedrock, which will last 100.000 years and safely contain the toxic junk of modern society into what seems to be eternity.
It is a pretty interesting thought and they are in fact building it at this very moment.
No matter if you’re for or against nuclear power, the questions that Danish filmmaker Michael Madsen wants us to consider are rather essential and have never been discussed with as much urgency in Finland as right now:
Is it morally right to make potentially fatal decisions on behalf of future generations? How do we prevent the radioactive waste from being disturbed by ‘grave robbers’ or natural catastrophe? Is it safer to try to make the world forget or should we pass on the information about what we have done, so the future can deal with it?
After the film there will be a panel discussion with the Onkalo waste facility representatives, politicians, philosophers and as well as the director of the film who will be present via skype.
Into Eternity – Special Screening on Facebook (in Finnish)
Into Eternity the Movie
For the activist in you there will be a demonstration preceding the screening. (Both facebook and web page in Finnish and Swedish only)

Monday, May 3, 2010

Audio and Vision -seminar in the Academy of Fine Arts (Kaikukatu 4, Helsinki) on Thursday 6.5.2010, Kaikukatu 4, Helsinki


Coordinators: Elina Saloranta and Kari Yli-Annala

Place: Department of Postgraduate Studies (room U113)

10.15 Introduction by Elina Saloranta and Kari Yli-Annala
10.30 - 11.45 Petri Kuljuntausta: On Sound and Its Dimensions in Visual Context
11.45 - 13.15 Lunch break
13.15 - 14.30 Jaana Kokko and Samy Kramer: Politics of Sound.
14.30 - 15.45 Sirpa Jokinen: Voice in the borderline zone of the dominating visual culture

Organised by the Academy of Fine Arts together with Nomadic Academy of Experimental Arts