Friday, December 1, 2017

ALKOVI
Helsinginkatu 19
Kallio
Helsinki
OPEN 24h

Apparitio (2017)

I osa / part : 1.12. – 6.12. 2017
II osa / part : 7.12. – 2.1. 2018

"Installaationi Apparitio ensimmäinen osa on esillä Alkovin ikkunassa joulukuun alusta itsenäisyyspäivään. Sen keskeisin elementti on viime vuonna kuvattu video eduskuntatalosta, joka on remontin takia peitetty omalla kuvallaan, muistuttaen simulaatiota itsestään. Kansan valitsemien edustajien istunto- ja päätöksentekopaikka muistuttaa Hamletin Helsingörin linnaa, juonittelujen ja korruption tapahtumapaikkaa. Ihmisiä ei näy mutta Paasikivi-monumentin päällä päivystää lokki. Näkymättömät kädet tarttuvat katukiviin.

Installaation fyysisessä tilassa oleva sininen lääkekaappi valkoisella ristillä ironisoi Suomen hellimää roolia maailman kriisipesäkkeiden ratkaisijana, tilaan paljaaksi jätetyn sähkökaapin muistuttaessa systeemien ja infrastruktuurien pystyssäpysymisen hauraudesta. Alkovin takaseinä on jätetty siniseksi edellisen näyttelyn jäljiltä. Kysymys on spektaakkelista kuoleman sinistä näyttöseinää (digitaalisesta maailmasta tuttu “the blue screen of death”) vasten.

Apparition toinen osa tulee esille itsenäisyyspäivän jälkeen. Siinä esillä oleva video alkaa kahden maapallon illuusiolla. Konsumeristinen ajattelu nakertaa maailmaa jalkojemme alta, ikään kuin sen voisi tuhouduttuaan korvata uudella. Teokseen liittyvät tekstit edustavat tilanteen absurdiudella leikittelevää puhdasta dada-runoutta. Politiikan kaikkien sanojen lähde vaikuttaa olevan yksi ja sama sana, joka puhuttuna kuulostaa milloin “velalta”, milloin “pelolta”, milloin “reunalta”. Se on kuitenkin aina yksi ja sama: absurdi “päämuna”.” Teksti: Kari Yli-Annala

Kari Yli-Annala on helsinkiläinen kuvataiteilija, tutkija ja AAVE-festivaalin taiteellinen johtaja.”My installation’s Apparitio’s first part is exhibited in Alkovi’s window from the beginning of December until the Independence day. Its central element is a video work that depicts the parliament house shot last year, in which it was due to the renovation covered with its own image, reminding a simulation of itself. This site for decision making of the representatives selected by the people reminds of Hamlet’s Helsingör’s castle, a location for the scheming and corruption. There are no people visible in the piece but over the Paasikivi monument stands a seagull on guard. Invisible hands grasp the street stones.

The medical cabinet with white cross situated in the physical blue space of the installation ironizes the role fostered by Finland as the solver of the hotspots of crises, the electric cabinet exposed reminding of the frailty of systems and infrastructures. The back wall of Alkovi is left blue after the previous exhibition. The question is about the spectacle of death against “the blue screen of death” known from the digital world.

Apparitio’s second part is presented in the space after the Independence day. In this the video work starts from the illusion of the two earths. Consumeristic thinking eats away the world below our feet, as if it would be replaced after destruction by a new one. The texts that are part of the piece represent pure dada-poetry playing with the absurdity of the situation. The source of all the words in politics seems to be derived of one and the same word, which when spoken in Finnish sounds sometimes as the word ‘debt’ (velka) and sometimes as ‘fear’ (pelko) and as well as ‘edge’ (reuna). But being nonetheless one and the same word, the absurd “headegg” (päämuna). “ Text by: Kari Yli-Annala

Kari Yli-Annala is a Helsinki-based visual artist, researcher and the artistic director of AAVE-festival.