Monday, August 29, 2011

Documents of 2011/ 1

Heinäkuussa Veera Nuutinen kirjoitti kesäisestä Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian ja whitecolors-kollektiivin yhdessä järjestämästä Dream House -konsertista seuraavaa (Henkilökohtaista: Kaiken nähnyt kulttuuritoimittaja herkistyy / Helsingin Sanomat 2.7.2011)

"VUOROKAUSI UNITALOSSA

Otan varaslähdön juhannukseen. Pakkaan reppuun lämpimiä vaatteita ja eväsleipiä. Kaksitoista esiintyjää ja 24 tuntia minimalistista äänitaidetta. Kesäfestivaalien sijaan äärimmäisiä kokemuksia, kiitos! Vuorokauden mittaisen Dream House -konsertin esityspaikka on Harakkasaari Helsingin edustalla. Sen kuullakseen on siis astuttava laivaan.

Galleria Kasematissa on vaikea uskoa, että ulkona paistaa aurinko. Konsertin avaavan Shinji Kankin sävellys kuulostaa siltä, kuin metalliselle kattilankannelle tipahtaisi pisaroita. Ääni paisuu tuulen ulvonnaksi ja ukkosen jyrähtelyksi. Makuupusseilla varustautuneet kuuntelijat loikovat patjoilla lattialla. Meditatiivinen musiikki rauhoittaa uniseksi.

Konsertin esiintyjiä on pyydetty toteuttamaan oma näkemyksensä avantgardesäveltäjä La Monte Youngin käsitetaiteellisesta teoksesta Draw a straight line and follow it. Drone-musiikin isänä pidetty Young määritteli minimalismin "mahdollisimman vähäisin keinoin luoduksi." Musiikin sääntöjen rikkominen, sattumanvaraisuus ja toisto ovat tämän festivaalin esiintyjiä yhdistäviä elementtejä. Soittajat ovat tuttuja kasvoja improvisaatiopohjaisen musiikin tapahtumista. Vuorokauden aikana kuullaan kitarariffejä, siniääntä, kasettiluuppeja, radiolähetyksiä, lokkien kirkunaa ja ihmisäänellä resitoitua latinaa. 

Keskiyöllä osa yleisöstä kiiruhtaa viimeiseen mantereelle palaavaan lauttaan. Me jäljelle jääneet vietämme yön ulkona ja gallerian lattialla. Yön pimeimpinä hetkinä esiintyvän Kuupuun (Jonna Karanka) äänikollaasin sisään voi upota ja nukahtaa, mutta vain minuuteiksi. Hetken päästä äänekäs möykkä repii hereille. Punainen puolikuu nousee taivaalle. Kahvimukillisia, tupakkataukoja. Makuupusseista pilkistävät uniset päät alkavat olla sekaisin valvomisesta ja hypnoottisesta musiikista.

Aamun sarastaessa viimein nukahdan re-clipin toisteisen sähkömusiikin keskelle. Kaksitoista tuntia jatkuneen konsertin ja vajaan tunnin unien jälkeen olo on sekava, mutta euforinen. Ulkona kallioilla lämmittävä aamuaurinko tuntuu jumalaiselta.
"Jos kuulijat eivät nouse taivaaseen, olen epäonnistunut", sanoi Young."

Friday, August 19, 2011

AURALLY AND AUDACIOUSLY: SOUND ART BY OLA STÅHL & NEIL CHAPMAN AND JOONAS SIREN

JOONAS SIREN: FEEDBACK TUNNEL (whitecolors project 3)
23.8 teos on esillä kello viidestä eteenpäin Kasematissa Taiteilijatalon toisella puolella /From 5pm in Kasematti, left side of Taiteilijatalo) - myöhemmin perjantaihin 26.8 asti, ke-pe klo 12 lähtien / the installation is open to the public between we 24.8 - fri 26.8 opening everyday at noon.

FEEDBACK TUNNEL (whitecolors project 3) on paikkasidonnainen feedback-teos Harakan saaressa olevassa vanhassa tunnelissa. Sen kummassakin päässä tulee sijaitsemaan kaiutin ja mikrofoni, jotka aiheuttavat feedback-äänen, jota on transformoitu ja panoroitu Max/MSP-ohjelmalla ottaen huomioon käytävän akustiset vaikutelmat. "Pyrin muokkaamaan tunnelin luonetta auraalisesti, toivottavasti tuomalla sinne toismaailmallisen tunnelman" (J.S.).

Feedback Tunnel (whitecolors project 3) is a site-specific audio feedback piece, which will be located in an old tunnel on the Island of Harakka. "I will place a microphone and a speaker on each of the ends of tunnel that we will create an audio feedback. Still I wanted somehow to edit the sound that I won't be just the normal feedback howling, so I made a Max/MSP patch, which will make different audio operations and panning to the feedback sound, also taking the acoustics of the tunnel into account. My goal is to induce a different kind of atmosphere into the tunnel with aural means, perhaps bringing a sense of otherworldiness." (J.S.)
http://whitecolors.tumblr.com/project3

OLA STÅHL & NEIL CHAPMAN: WHATEVER HAPPENED TO KURT STEINER? (HUOM! Kello 19.00 auditoriossa! OBS! 7pm in auditorium, Taiteilijatalon 2. kerros)

Pohjaten laajaan otokseen lähteistä ja viittauksista ulottuen ranskalaisten filosofien Gilles Deleuze ja Félix Guattari työstä aina löydettyihin valokuviin ja elokuvastilleihin, WHATEVER HAPPENED TO KURT STEINER yhdistää äänityksen ja live-presentaation. Monien epätodennäköisten teknologisten yhdistelmien, liveäänityksen ja päällekkäisen playbackin rajattu joukko teemoja ja kuvia tuodaan esiin toiston ja varioinnin avulla, tutkittuna visuaalisuuden tunnun vaihtuvassa prosessissa tekstin, performanssin, äänen välittymisen ja teknologian synteesin avulla.

Drawing upon a wide array of sources and references ranging from concepts and notions extracted from the work of Deleuze and Guattari, to found photographs and stills from films, to images from sci-fi literature, WHATEVER HAPPENED TO KURT STEINER is a layering of recording and live presentation. Through various unlikely combinations of technology, live recording and superimposed playback, a limited set of themes and images are delivered with repetition and variation, exploring in the process a shifting sense of visuality achieved through synthesis of diverse means - text, performance, sound transmission, technology.

ARTISTS:

OLA STÅHL

Ola Ståhl on malmöläinen kirjoittaja sekä ääni- ja performancetaiteilija. In Edit Mode Press-kustantamossa hänen vastuualuettaan on taskukirjakokoisten chapbook-kirjojen painaminen.

Taidehistoria ja kulttuuritutkimus sekä Leedsin Yliopiston maisteri- ja tohtoriopinnot taustanaan Ståhl opetti Central Saint Martins College of Art and Designin kuvataiteen koulutusohjelmassa Lontoossa. Nyt hänellä on "vapaa koulu" -projekti C.CRED / Collective CREative Dissent, mikä toimii alustana monille yhteistyössä tehtäville taide-tutkimuksena -projekteille Euroopassa ja USAssa.

C.CREDin myötä hän on ollut mukana useissa teksti- ja äänipohjaisissa projekteissa, usein yhteistyössä muiden taiteilijoiden ja kirjoittajien kanssa. Hän on erityisesti kiinnostunut tekstipohjaisista taiteellisista käytännöistä; käytännöistä, joissa on kyse äänen ja tekstin kohtaamispinnoista; löydetyn materiaalin kierrättämisestä; performatiivisista teksti- ja äänikäytännöistä (jotka pikemminkin "performoivat" kuin teoreettisesti "väittävät"); ääni- ja tekstipohjaisen materiaalin kokeellisesta käyttämisestä sekä yhteistyön muodoista, joissa media ja erilaiset tutkimusalueet kohtaavat.

Ptarmigan-residenssinsä aikana Helsingissä Ståhl on esittänyt useita work-in-progress -esityksiä, joista mainittakoon RANT, Samuel Beckettin romaanin Molloyn tulkinta;  FILM (with Cassandra Troyan), pohjautuen löydettyyn omaelämänkerralliseen käsikirjoitukseen;  ja nyt yhdessä Neil Chapmanin kanssa Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian syksyn ohjelman yhdessä Joonas Sirenin Feedback Tunnel-installaation kanssa aloittava Whatever Happened to Kurt Steiner?

OLA STÅHL

Ola Ståhl is a writer and sound- and performance artist based in Malmö, Skåne (Sweden). He also runs the chapbook imprint In Edit Mode Press.

With a background in Art History and Cultural Studies, and an MA and a PhD from The University of Leeds, he used to teach on the Fine Art program at Central Saint Martins College of Art and Design in London, UK. Concurrently, he ran the "free school" project C.CRED / Collective CREative Dissent, operating as a platform for various collaborative art-as-research projects across Europe and the USA.

Since the demise of C.CRED, he has been involved in several text and sound-based project, most of which are collaborations with other artists and writers. He is particularly interested in text based artistic practices; practices engaging interfaces between sound and text; practices re-using and re-cycling found materials; performative text- and sound practices (practices that "perform" rather than "argue" a theoretical position); performance practices drawing upon the experimental rendition of text- and sound material; and collaborative practices, particularly those that cross between media and disciplines.

During his residency at Ptarmigan, Helsinki, Ståhl has performed recent work-in-progress live at several occasions. Work presented include RANT, a reworking of Samuel Beckett's novel Molloy ;  FILM (with Cassandra Troyan), a series of edits of a found auto-biographical manuscript ;  and Whatever Happened to Kurt Steiner? (with Neil Chapman), a text- and sound performance loosely engaging with concepts extracted from the work of Gilles Deleuze and Félix Guattari.

NEIL CHAPMAN

Neil Chapman on taiteilija, kirjoittaja ja tutkija. Hänen työnsä tutkii tekstin materiaalisuutta ja tekstuaalisia käytäntöjä, improvisaatiota esityksessä ja lukemisen tapahtumassa sekä visuaalisuuta ja sen eri muotoja ja yhteistyössä tehtyjen teosten metodia.

Hänen viimeaikaisia julkaisujaan ovat Glossolaris (London: AND Publishing, 2010), jossa erilaisia kirjallisia lähteitä käytetään protyyppisen science fiction -romaanin luomiseksi; yhdessä Ola Ståhlin kanssa julkaisuun Deleuze and Contemporary Art (eds. Simon O'Sullivan & Stephen Zepke, Edinburgh University Press, 2010) kirjoitettu ‘BLOODCRYSTALPOLLENSTAR’ ; ja julkaisuun Materiality of Theory (ed. Dronsfield, Birmingham: Article Press 2011) kirjoitettu ‘Two Interviews’.

Yhdessä David Stentin kanssa Neil Chapman on tekemässä viiden pamfletin sarjaa These Weak Kindnesses rinnakkaisina teksteinä Max Ernstin Une semaine de bontéen (1929-33) sekä kirjaa The Müleskinders, joka toimitetaan kutsuttujen kirjoittajien, taiteilijoiden ja filosofien kontribuutioista. Neil Chapman asuu Lontoossa missä hän opettaa nykytaidetta, taidefilosofiaa ja kriittistä tutkimusta.

NEIL CHAPMAN

Neil Chapman is an artist, writer and researcher. His work explores the materiality of text and textual practices, improvisation in performance and reading, visuality and its different forms, and the politics of collaborative working method.

His recent publications include Glossolaris (London: AND Publishing, 2010), in which diverse literary sources are used to create a prototype science-fiction novel; ‘BLOODCRYSTALPOLLENSTAR’, written with Ola Ståhl for Deleuze and Contemporary Art (eds. Simon O'Sullivan & Stephen Zepke, Edinburgh University Press, 2010) implementing collaborative writing strategies to create narratives with implicit philosophical content; and ‘Two Interviews’ for a book entitled Materiality of Theory (ed. Dronsfield, Birmingham: Article Press 2011).

Working with David Stent, Neil Chapman is currently producing a series of five pamphlets to be published as These Weak Kindnesses comprising parallel texts based on Max Ernst’s Une semaine de bonté (1929-33), and a book entitled The Müleskinders edited from contributions by invited writers, artists and philosophers. Neil Chapman lives in London where he teaches contemporary art, philosophy of art and critical studies.

JOONAS SIREN

Joonas Siren on helsinkiläinen kuva/äänitaiteilija ja kokeellinen muusikko, joka opiskelee tällä hetkellä kandi- ja maisteriopintoja Kuvataideakatamiassa Tila-aikataiteiden osastolla. Kesäkuussa 2009 hänet valittiin erillismaisteritutkintoon nimeltä Nordic Sound Art, joka järjestetään viiden pohjoismaalaisen taideakatemian kesken. Sirenin visuaalinen työ kattaa videotaiteen, installaatiot, valokuvauksen ja digitaalisen taiteen.

whitecolors on avoin kollektiivi erilaisille paikkasidonnaisille teoksille sekä ääni- että kuvataiteellisille. Sen perustivat ääni/kuvataiteilijat Eero Pulkkinen ja Joonas Siren kesäkuussa 2011. Ensimmäisenä projektina oli Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian kanssa yhteistyössä järjestetty 24:n tunnin Dream House -konsertti.

JOONAS SIREN

Joonas Siren is Helsinki based visual/aural artist and an experimental musician. Currently studying BA and MA-levels of fine art in Fine Art Academy of Finland in the Time and Space department. In June 2009 was selected also to an extra joint study MA-program called Nordic Sound Art organized between 5 different Nordic Art academies. Visual practice covers video art, installation, photography and digital art.

whitecolors is an open collective for different site-specific sound and visual installations, based in Helsinki, Finland. It was founded in june 2011 by Eero Pulkkinen and Joonas Siren. First project was a collaboration with Nomadic Academy of Experimental Arts a 24 hour Dream House concert.

KULKU / HOW TO GET THERE:

Yhteysveneen aikataulu / Timetable for the boat connection: "http://www.merenkavijat.fi/wordpress/yhteysvene/" http://www.merenkavijat.fi/wordpress/yhteysvene/
http://www.harakka.fi/

Yhteysvene Harakkaan Ullanlinnan laiturilta (Cafe Ursula) 11.30 - 16.00 tasatunnein ja puolelta, sitten seuraava vuoro 16.20. Tämän jälkeen 17.00 - 20.20 tasatunnein ja aina 20 minuutin välein. Kutsu vene nostamalla kutsuviitta laiturin päässä. Edestakainen hinta 3,80 € (vain käteinen kelpaa). Saaressa ovat esillä myös Annette Arlanderin ja Ilona Ristan taidenäyttelyt, joista ainakin jälkimmäinen on tiistaina auki pidennettyä aikaa  klo 19 asti.

Connecting boat to Harakka island 11.30 - 16.00 every hour and half an hour, then 16.20 and between 17.00 - 20.20 every hour and every 20 minutes from Ullanlinna pier. Invite the boat by lifting up the sign in the pier. Boat ticket back and forth 3,80 € (only cash). In the island there are also art exhibitions by Annette Arlander and Ilona Rista (useually closed at 5pm, but now I know that at least Rista´s exhibition will be open on Tuesday until 7pm.

HUOM! Harakkaan ei saa tuoda koiria (luonnonsuojelualue).

OBS! You can´t bring the dogs to Harakka (conversation area for the birds)

LISÄTIETOA / MORE INFO:
Kari Yliannala, tel. 050 4318898, kari.yliannala(at)kuva.fi

AURALLY & AUDACIOUSLY: SOUND AND PERFORMING ART BY OLA STÅHL AND NEIL CHAPMAN, JOONAS SIREN on 4:s tapahtuma Kokeellisten taiteiden järjestämä Ritornello ja ritornelloff-äänitapahtumien joukossa vuonna 2011.

AURALLY & AUDACIOUSLY: SOUND AND PERFORMING ART BY OLA STÅHL AND NEIL CHAPMAN, JOONAS SIREN is the 4th installment of RItornello and ritornelloff-events during the year 2011, organised by Nomadic academy of experimental arts. 
fb-page: https://www.facebook.com/event.php?eid=164074517001376