• Festivaalimme eräs erityistehtävä on tuoda esiin liikkuvan kuvan ja live-läsnäolon yhdistäviä esityksiä, ja tänä vuonna tämä painotus on entistä selvemmin esillä. Haluamme osoittaa että live cineman mahdollisuudet ovat paljon laajemmat kuin standardimaisessa elokuvasäestyksessä, josta toki siitäkin meillä on erittäin hyvää kokemusta.

  One of our festival’s spesific missions is to bring moving images and live performances together. This year that mission is back, stronger than ever. We want to demonstrate that the potential of live cinema is vaster than the possibilities of standard cinema live soundtrack.

  FIXC COOPERATIVE: ANIMAL PARTY
  to/thu 12.4.2012, Juhlasali 20:00, Malmisali 20:30
  https://www.facebook.com/events/285457678197992/

  GUY SHERWIN & LYNN LOO
  (la/sat. 14.4. 16:00 (program 1); Malmisali 20:30)
  https://www.facebook.com/events/265017123592950/


   
  OLIVER WHITEHEAD
  pe 13.4.2012, Juhlasali, 21:00

  Oliver Whitehead (s. 1947 Britanniassa) on asunut ja työskennellyt Helsingissä vuodesta 1971. Whitehead työskentelee monella eri tekniikalla filmistä, videosta ja valokuvasta piirtämiseen ja installaatioon. Hänen monipuolinen lähestymistapansa taiteen tuotantoon vastustaa ahdasta kategorisointia. AAVEessa Oliver Whitehead esittää kaksi live cinema -performanssia, jotka molemmat kestävät noin 20 minuttia. ’men-ace’ koostuu videoprojisoidusta performanssista ja äänistä. Taiteilija hyödyntää rauhoittavia, mutta samalla uhkaavia kuvia sekä immersiivisiä ääniä luodakseen viittauksia väkivallan kuviin ja niiden visuaaliseen viettelevyyteen. ’am I you’ on live cinema -projisointi taiteilijan ja keinoälyteknologiaa käyttävän online-keskusteluohjelman välillä. Teoksen kuvat reagoivat tekstiin ja esille nouseviin kysymyksiin ja vastauksiin.

  Whitehead oli Kuvataideakatemian tila-aika –taiteiden osaston ensimmäinen johtaja vv. 1991 – 1997 ja vuonna 2000 hänen videoteoksensa Mind´s Eye (1999) sai ZKM / SWR:n (Zentrum für Kunst und Medientechnologie / Südwestrundfunk) jakaman kansainvälisen mediataiteen palkinnon. Viime aikoina hän on luonut erityisiä live-cinema -projisointeja musiikkiesityksiä varten ja on kiertänyt yhdessä suomalaisen You/Me -ryhmän (Asko Keränen ja Marjatta Oja) kanssa.

  OLIVER WHITEHEAD
  fri 13.4.2012, Juhlasali, 21:00

  Oliver Whitehead (b. 1947 in GB) has lived and worked in Helsinki, Finland since 1971. He works with many different media including film, video, photography, drawings, printmaking and installations. As an artist his multidisciplinary production and many-sided approach to art defies reductive categorizations. n AAVE Whitehead will perform two live cinema -performances with sound of approximately 20 minutes each. ’men-ace’ is a live video projection performance with sound. Using images that are soothing but at the same time menacing, the artist references images and the visual seduction of violence with immersive sounds. ’am I you’ is a live cinema projection between the artist and an online AI (Artificial Intelligence) conversation program. The images will respond to the text, questions and answers.

  Whitehead was the first director of the department of
  Time and Space –arts in the Finnish Academy of Fine Arts during the years 1991-97 and in 2000 he got the 1st international prize in the category of video for his work Mind´s Eye (1999), given by ZKM/SWR (Zentrum für Kunst und Medientechnologie / Südwestrundfunk). Recently he has been creating specific live-cinema projections for bands and has toured with the Finnish group You/Me (Asko Keränen ja Marjatta Oja).


  MIA MÄKELÄ JA TERO VÄNTTINEN
  su 15.4.2012, Malmisali, 17:00

  I-FILES
  Eteenpäin soljuva islantilaista luontoa ilmentävä kuvavirta, jokaisen rajauksen muistuttaessa elävää maisemamaalausta jatkuvassa, viskoosinomaisessa havaitsevassa hetkessä.

  MIA MÄKELÄ
  Mia Mäkelä työskentelee reaaliaikaisen audiovisuaalisen performanssin, kokeellisen videon ja dokumentaarisen ilmaisun kentillä. Hänen työtään on kuvailtu “kuvien tummaksi houreeksi, kompleksisen maailman hajautetuksi visioksi - William Blaken runouden digitaaliseksi versioksi”. Hänen tyylinsä yltää minimaalisista abstraktioista monikerroksisiin kompositioihin, seuraten kerronnallisen unenkaltaisen audiovisuaalisen matkan logiikkaa. M (2011) oli generatiivinen visuaalien joukko Mia Zabelkan samannimiseen äänijulkaisuun. Kaamos-trilogia (2007-09) oli sekä sadunomainen kertomus valaistumisesta ja gurun figuurista että kunnianosoitus Andrei Tarkovskille. Nine (IX) (2008) oli performanssi yhdessä Kate Pendryn ja Hildur Guddnadottirin kanssa. He esittivät yhdeksää oraakkelia antiikin Kreikan naispuolisen ennustajan roolin traditiota seuraten. Live-soundtrackin teki Miguel Marin (Arbol). Mäkelän viimeisimpiin töihin kuuluu Green Matters (2011), tieteellinen taideprojekti Itämeren viherlevän mahdollisesta hyötykäytöstä.

  TERO VÄNTTINEN
  Live soundtrackin teokseen toteuttaa Tero Vänttinen, joka tunnetaan myös Cleaning Womenin siivoojarobotti CW04:na ja Kometa-yhtyeen laulaja-kitaristi Olavi Vänttisenä. Äänimaisemat luodaan akustisista äänistä, jotka kaapataan, prosessoidaan ja luupataan digitaalisiksi kerroksiksi. Näiden äänimaisemakerrosten lisäksi säestystä elävöittävät sähkökitaralla, yhdellä bassonkielellä ja perkussioilla soitetut live-osuudet.


  MIA MÄKELÄ JA TERO VÄNTTINEN
  sun 15.4.2012, Malmisali, 17:00

  I-FILES
  A flowing stream of images depict Icelandic nature, each frame resemble a living landscape painting in a continuous, viscous perceptive moment.

  MIA MÄKELÄ
  Mia Mäkelä works in the fields of real-time audiovisual performance, experimental video and documentary. Her work has been described as “A dark delirium of images, a disintegrated vision on a complex world – a digital version of William Blake’s poetry”. Her style ranges from minimal abstractions to multilayered compositions following a dreamlike narrative audiovisual journey. M (2011) was a generative visuals set for Mia Zabelka´s audio release M. The performance Kaamos Trilogy (2007-09) was a fairytale about illumination and the figure of a guru, a homage to Andrei Tarkovsky. Nine (IX) (2008) was a performance with Kate Pendry and Hildur Guddnadottir, presenting 9 oracles following the tradition of female role as the foreseer in the ancient Greece. Live soundtrack was made by Miguel Marin (Arbol). Her latest works includes Green Matters (2011), which is a scientific art project, an exploration of the possibilities of the use of green algae in the Baltic Sea.

  TERO VÄNTTINEN
  Musical accompaniment is realised by Tero Vänttinen who is previously known as the cleaning robot CW04 from Cleaning Women and as the singer-guitarist Olavi Vänttinen from the band Kometa. Soundscapes are created from acoustic sounds, which are recorded live, processed and looped onto digital layers. These soundscapes alternate with mostly improvised live sections, which are played with an electric guitar, one bass guitar string and percussions.


  ASPEC(T) FEAT. 70FPS
  su 15.4.2012, Juhlasali, 20:00

  Syvältä etelä-Euroopasta tuleva Aspec(t) esittää 70fps -vieraineen AAVE-festivaalilla “visiota kuuntelevan” kokeellisen matkan. Livenä manipuloidut Super 8 –elokuvat,
  valot, elektroakustinen feedback ja nauhat yhdistetään audiovisuaalisten identiteettien ylittämiseksi. Projektoria, filmiä ja kuvaa käytetään instrumentteina, jotka tuottavat ja modifioivat valoa reaaliajassa. Kuvasta filmillä tulee filtteri tai työkalu valon manipulointia varten. Lavalla käytetään myös peilejä ja prismoja. Soittimia käytetään epätyypillisesti: saksofoni generoi takaisinkytkentää, nauhurista tulee yksi instrumentti; resonanssiefektit tuotetaan yhdessä lavalla olevien muiden laitteiden kanssa haavoittuvassa ja epävakaassa systeemissä.

  ASPEC(T)
  Aspec(t) -yhtyeeseen kuuluvat SEC_ ja Mario Gabola Napolista Italiasta. Yhdessä ja erikseen he ovat työskennelleet mm. seuraavien muusikkojen kanssa ympäri
  maailmaa: Jerome Noetinger, Dave Phillips, Mike Cooper, Valerio Tricoli, Jack Wright, Franck Vigroux, Ignaz Schick, Eugene Chadbourne, Arnaud Riviere, Mario De Vega, Psychofagist ja Cris X. Heidän uusimman CD:nsä “Abattoir” on julkaissut ranskalainen levy-yhtiö Nuun Records.

  70FPS
  Andrea Saggiomo aka 70fps asuu Napolissa. Vuonna 2007 hän perusti oman teatteriryhmän. Hänen viimeisin esityksensä “Villon: il romanzo del peto del diavolo” sai kantaesityksensä Napolissa 2011 marraskuussa. Vuodesta 2010 lähtien hän on tehnyt yhteistyötä Altera!-festivaalin kanssa. 70 fps -projekti on syntynyt teatterikokemuksesta, joka on laajentunut yhteistyöksi muiden taiteiden alueiden taiteilijoiden ja muusikoiden kanssa.  Aspec(t) at TagoFest 2010 SEC_: synth and electronics. M.Gabola: acoustic and feedback sax, resonant feeddrum.

  ASPEC(T) FEAT. 70FPS
  sun 15.4.2012, Juhlasali, 20:00

  Coming from deep south of Europe Aspec(t) feat 70fps will perform in AAVE festival a trip/experiment of “listening of a vision”. Super 8 films manipulated live, light devices, electroacoustic systems of feedback, tapes, everything connected to generate a single body that goes beyond the audio-visual identities. The super8 projector, the film and the image are used as instruments to produce and modify the light in real time. The image on the film is a filter or a tool to manipulate the light, not to reproduce images. Also mirrors and prisms are used. Musical instruments are used in an improper way: sax generates feedback, tape recorder is physically played as a traditional instrument; resonance effects are produced with the other machines on stage, just where the system is weaker and more instable.  ASPEC(T)
  Aspec(t) are SEC_ and Mario Gabola from Naples, Italy. Together or separately they have played with musicians from all over the world (Jerome Noetinger, Dave Phillips, Mike Cooper, Valerio Tricoli, Jack Wright, Franck Vigroux, Ignaz Schick, Eugene Chadbourne, Arnaud Riviere, Mario De Vega, Psychofagist, Cris X...). Their new CD “Abattoir” has just been released by the French label Nuun Records.

  70FPS
  Andrea Saggiomo aka 70fps live in Naples. In 2007 he founded his own theater company. His last show “Villon: il romanzo del peto del diavolo” made his debut in Napoli in November 2011. Since 2010 he has collaborated with Altera! festival. The project 70 fps comes from the theatrical practice, expanding into interaction with other artists and musicians beyond the theater world.


  KOELSE – KOKEELLISEN ELEKTRONIIKAN SEURA
  su 15.4.2012, Juhlasali, 21:00

  Kokeellisen elektroniikan seura on joukko kokeellisen elektroniikan rakastajia jotka kuitenkin suhtautuvat skeptisesti nykyiseen elektroniikan massatuotantoon ja kulutukseen. Koelse on kiertänyt maailman taidekeskuksia, gallerioita, jättömaita ja vallattuja taloja vuodesta 2002. Seura rakentaa installaatioita, konsertoi ja järjestää työpajoja. Tämän vuoden AAVE festareilla Vallilan saasta-alkemistit antavat yleisölle mahdollisuuden todistaa olion syntymän, joka saa pohtimaan; pullahtaako kuvainnollisesta elektroniikkakohdusta pelkät jälkeiset vai peräti elämää?

  KOELSE on: Antti Ahonen, Tomi Flinck, Harri Vähänissi, Ville Kaukanen, Olli Suorlahti, Ville Soila, Tuomas Häkkinen, Sara Milazzo, Otto Urpelainen, Daniel Richert.

  http://www.koelse.org/

   
  KOELSE – ASSOCIATION OF EXPERIMENTAL ELECTRONICS
  sun 15.4.2012, Juhlasali, 21:00

  Association of experimental electronics is a group of people in love with all electronics experimental and diving in dumpsters against current consumer electronics consumption and norms. Koelse have been roaming around the world’s art-centers, galleries, wastelands and squats since 2002. They build installations, play concerts, teach workshops and party around their waste. At this year’s AAVE festival Vallila’s official junk alchemists will raise a creation of waste and attempt to bring it towards a lifelike state. How much brain can a pile of junk contain?

  KOELSE is: Antti Ahonen, Tomi Flinck, Harri Vähänissi, Ville Kaukanen, Olli Suorlahti, Ville Soila, Tuomas Häkkinen, Sara Milazzo, Otto Urpelainen, Daniel Richert.


  http://www.aavefestival.org/
  https://www.facebook.com/aavefestival

  AAVE-FESTIVAALI

  Helsingissä 12. –15.4.2012 järjestettävä liikkuvan kuvan festivaalimme AAVE – Alternative AudioVisual Event tarjoaa kolmantena vuotenaan jälleen täysin ilmaiseksi monipuolisen kattauksen audiovisuaalisen taiteen ilmentymiä.

  Tapahtuman pääpaino on tänä vuonna liikkuvaa kuvaa ja elävää esitystä yhdistävässä live cinemassa sekä analogisen ja digitaalisen liikkuvan kuvan välillä käytävässä vuoropuhelussa. Päätapahtumapaikkana toimii Malmitalo, jonka lisäksi festivaali levittäytyy mm. Lasipalatsin näyttelytilaan, taidetilaan XL Art Space ja Kuvataideakatemiaan. Iltaklubimme ovat Kansallisteatterin Lavaklubilla sekä Porvoonkadun baarissa.

  Tervetuloa AAVEen hohteeseen! Festivaali on ilmainen!

  AAVE FESTIVAL

  ALTERNATIVE AUDIOVISUAL EVENT - AAVE (in English: ghost, spectre) – will have its days of haunting 12. – 15.4.2012. Our festival of moving images will once again show a rich selection of different phenomena in audiovisual art, completely free of harge.

  In this year our primary attention is on the live cinema performances and in the relationship between analogue film and digital media.

  Our main venue is Malmitalo (address Ala-Malmin tori 1), but we will also haunt in Lasipalatsi exhibition space, XL Art Space, Finnish Academy of Fine Arts, Finnish National Theatre Stage Club and Porvoonkatu bar.

  Welcome to the shine of AAVE! Festival is free!

Malmitalo
Ala-Malmin tori 1, Helsinki, Finlandvimeo.com
Entrevista a Mia Makela sobre Live Cinema. Presentado por Antònia Folguera. Producido por Balzac TV en 2008.