Thursday, April 12, 2012

CLIMBING DOWN FROM MOUNT ANALOGUE

PAIKKA / PLACE: Kuvataideakatemian auditorio, Kaikukatu 4 /The big auditorium of Finnish Academy of Fine Arts, Kaikukatu 4

PE / FRI 13.4.2012, 13:00 – 15:00

CLIMBING DOWN FROM MOUNT ANALOGUE

“The door to the invisible must be visible.”
(René Daumal: Mount Analogue, 1939 – 1944)

The difference between analogical film and digital media is one of the big questions of the contemporary moving image. British artist Tacita Dean started a conversation about the uniqueness in perception and materiality of analogical film in connection of her film installation Film (2011) in Tate Modern, London. Also other artists and theorists have been facing this problem in their practice and thinking. What do we lose when we lose the film? What is possible only for the celluloid film and what really are the new possibilities of digital media when thinking the human perception?

AAVE-festival starts a conversation about these themes in connection with this and forthcoming festivals.

As artist guests Guy Sherwin (GB) and Oliver Whitehead (FI), moderator: Kari Yli-Annala

Guy Sherwin studied painting and began making films and film-related works in the 1970s influenced by the radical work of the London Film-Makers Co-op, the UK centre for experimental film. His films often use serial forms and live elements, and engage with light, time, motion and sound as fundamental elements of film. The more recent works, made in collaboration with Lynn Loo, include performances with multiple 16mm projectors and optical sound (sounds made from light) sometimes in conjunction with improvised music. Sherwin and Loo have toured to venues in Europe, USA, Asia, and Australia. Occasionally the works are shown in galleries as a form of installation. The films have been included in Film as Film, Hayward Gallery (1979): Live in Your Head, Whitechapel Gallery (2000); Shoot Shoot Shoot, Tate Modern (2002) and A Century of Artists’ Film & Video, Tate Britain (2003/4). Recent exhibitions include: Movements in Light in Siobhan Davies Studios, London (2011); Avant Landscape, Karlstad in Sweden (2011); Live Cinema, W.O.R.M. Rotterdam (2011); Vitrine in Atopia Gallery Oslo (2011). LUX London distributes Sherwin´s work and has published two book/DVD
compilations: Messages (2010) and Optical Sound Films 1971-2007 (2008).

Oliver Whitehead (b. 1947 in GB) has lived and worked in Helsinki, Finland since 1971. He works with many different media including film, video, photography, drawings, printmaking and installations. As an artist his multidisciplinary production and many-sided approach to art defies reductive categorizations. Whitehead was the first director of the department of Time and Space –arts in
the Finnish Academy of Fine Arts during the years 1991-97 and in 2000 he got the 1st international prize in the category of video for his work Mind´s Eye (1999), given by ZKM/SWR (Zentrum für Kunst und Medientechnologie / Südwestrundfunk). Recently he has been creating specific live-cinema
projections for bands and has toured with the Finnish group You/Me (Asko Keränen ja Marjatta Oja).

GUY SHERWIN & LYNN LOO in AAVE FESTIVAL
on SATURDAY 14.4.2012
at 4pm (PROGRAM 1) and at 9pm (PROGRAM 2)
http://www.aavefestival.org/?page_id=515
https://www.facebook.com/events/265017123592950/

OLIVER WHITEHEAD IN OUR LIVE CINEMA PROGRAM
on FRIDAY at 9pm
http://www.aavefestival.org/?page_id=480
https://www.facebook.com/events/308765069195750/

.....

ANALOGIAN VUORELTA LASKEUDUTTAESSA

“Oven näkymättömään täytyy olla näkyvä”
(René Daumal: Mount Analogue, 1939 – 1944)

Kysymys analogisen filmin ja digitaalisen median eroista nousee esiin yhtenä polttavimmista nykyhetken liikkuvan kuvan kysymyksistä. Muun muassa kuvataiteilija Tacita Dean on käynnistänyt Tate Modernissa esillä olevan elokuvainstallaationsa Film (2011) yhteydessä keskustelun analogisen filmin havainnosta ja materiaalisuudesta. Muutkin taiteilijat ja teoreetikot ovat kohdanneet tämän ongelman omassa tekemisessään ja ajattelussaan. Mitä menetämme kun menetämme filmin? Minkä vain elokuvafilmi voi toistaa ja mitkä toisaalta ovat digitaalisen median uudet mahdollisuudet havainnolle?

AAVE-festivaali käynnistää keskustelun näistä teemoista tämän ja tulevien vuosien festivaalien yhteydessä.

Taiteilijavieraina Guy Sherwin (GB) ja Oliver Whitehead (FI), moderaattorina Kari Yli-Annala

Guy Sherwin opiskeli maalausta ja alkoi tehdä filmejä ja filmiin liittyviä teoksia 1970-luvulla työskennellen London Film-Makers Co-opin, Britannian kokeellisen elokuvan keskuksen radikaalin toiminnan innoittamana. Sherwin käyttää filmeissään usein sarjallista muotoa ja live-elementtejä sekä tutkii elokuvan peruselementtejä: valoa, aikaa, liikettä ja ääntä sellaisina kuin ne ilmenevät analogisen filmipohjaisen materiaalin kautta välittyneinä. Uusimmat teokset on tehty yhteistyössä taiteilija Lynn Loon kanssa ja ne käsittävät performansseja monien 16mm -projektoreiden ja optisen äänen (valosta tehdyn äänen) kanssa, joskus varustettuna improvisoidulla musiikilla. Sherwin ja Loo ovat kiertäneet teostensa kanssa niin Euroopassa, USAssa, Aasiassa ja Australiassa. Välillä teoksia on näytetty myös gallerioissa installaatiomuotoisena. Teosten esittäytymisiä: Film as Film, Hayward Gallery (1979); Live in Your Head Whitechapel Gallery (2000); Shoot Shoot Shoot, Tate Modern (2002); A Century of Artists´ Film and Video, Tate Britain (2003/4); Movements in Light in Siobhan Davies Studios, London (2011); Avant Landscape (Karlstad, Ruotsi 2011); Live Cinema, W.O.R.M. Rotterdam (2011) sekä Vitrine in Atopia Gallery, Oslo (2011). LUX London levittää Sherwinin teoksia ja on julkaissut niistä kaksi kirja/DVD -kokoelmaa: Messages (2010) ja Optical Sound Films 1971-2007 (2008).

Oliver Whitehead (s. 1947 Britanniassa) on asunut ja työskennellyt Helsingissä vuodesta 1971. Whitehead työskentelee monella eri tekniikalla filmistä, videosta ja valokuvasta piirtämiseen ja installaatioon. Hänen monipuolinen lähestymistapansa taiteen tuotantoon vastustaa ahdasta kategorisointia. Whitehead oli Kuvataideakatemian tila-aika –taiteiden osaston ensimmäinen
johtaja vv. 1991 – 1997 ja vuonna 2000 hänen videoteoksensa Mind´s Eye (1999) sai ZKM / SWR:n (Zentrum für Kunst und Medientechnologie / Südwestrundfunk) jakaman kansainvälisen mediataiteen palkinnon. Viime aikoina hän on luonut erityisiä live-cinema -projisointeja musiikkiesityksiä varten ja on kiertänyt yhdessä suomalaisen You/Me -ryhmän (Asko Keränen ja Marjatta Oja) kanssa.


GUY SHERWIN & LYNN LOO AAVE-festivaalin vieraina
LAUANTAINA 14.4 klo 16:00 (OHJELMA 1) ja 20:30 (OHJELMA 2)
http://www.aavefestival.org/?page_id=515 (suomeksi sivulta pdf-tiedostona
löytyvässä katalogissamme)
https://www.facebook.com/events/265017123592950/

OLIVER WHITEHEAD LIVE CINEMA-ohjelmassamme
PERJANTAINA 13.4 klo 21:00
http://www.aavefestival.org/?page_id=480 (suomeksi sivulta pdf-tiedostona
löytyvässä katalogissamme)
https://www.facebook.com/events/308765069195750/


http://www.aavefestival.org/
https://www.facebook.com/aavefestival

AAVE-FESTIVAALI

Helsingissä 12. –15.4.2012 järjestettävä liikkuvan kuvan festivaalimme AAVE – Alternative AudioVisual Event tarjoaa kolmantena vuotenaan jälleen täysin ilmaiseksi monipuolisen kattauksen audiovisuaalisen taiteen ilmentymiä.

Festivaalimme eräs erityistehtävä on tuoda esiin liikkuvan kuvan ja live-läsnäolon yhdistäviä esityksiä, ja tänä vuonna tämä painotus on entistä selvemmin esillä. Haluamme osoittaa että live cineman mahdollisuudet ovat paljon laajemmat kuin standardimaisessa elokuvasäestyksessä, josta toki
siitäkin meillä on erittäin hyvää kokemusta. Tapahtuman pääpaino on siksi tänä vuonna liikkuvaa kuvaa ja elävää esitystä yhdistävässä live cinemassa sekä analogisen ja digitaalisen liikkuvan kuvan välillä käytävässä vuoropuhelussa. Päätapahtumapaikkana toimii Malmitalo, jonka lisäksi festivaali levittäytyy mm. Lasipalatsin näyttelytilaan, taidetilaan XL Art Space ja Kuvataideakatemiaan.
Iltaklubimme ovat Kansallisteatterin Lavaklubilla sekä Porvoonkadun baarissa.

Tervetuloa AAVEen hohteeseen! Festivaali on ilmainen!

AAVE FESTIVAL

ALTERNATIVE AUDIOVISUAL EVENT - AAVE (in English: ghost, spectre) – will have
its days of haunting 12. – 15.4.2012. Our festival of moving images will once again show a rich selection of different phenomena in audiovisual art, completely free of harge.

In this year our primary attention is on the live cinema performances and in the
relationship between analogue film and digital media.

Our main venue is Malmitalo (address Ala-Malmin tori 1), but we will also haunt
in Lasipalatsi exhibition space, XL Art Space, Finnish Academy of Fine Arts,
Finnish National Theatre Stage Club and Porvoonkatu bar.

Welcome to the shine of AAVE! Festival is free!

No comments:

Post a Comment