Wednesday, March 23, 2016

IT IS RISEN. Yugoslavian black wave cinema and GEFF Genre Experimental Film Festival Event in Harakka island


27.3. 2016 Nomadic academy of experimental arts organises a 12-hour seminar event in Harakka island Artists house
about the black wave ("crni talas") cinema in Yugoslavia in the 1960´s and 1970´s. Warmly welcome! There will be boat delivery to the island at noon from the dock at Ehrensvärdintie 1, Kaivopuisto, and at midnight back to the mainland. The event is free! More information below (in Finnish, more in English soon) or from Kari Yli-Annala by phone 0504318898, WELCOME!

Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia järjestää 27.3.2016 12-tuntisen seminaaritapahtuman Harakan saaren Taiteilijatalolla 1960- ja 1970-luvun Jugoslavian ”mustan aallon” ("crni talas") elokuvista. Tapahtuma on jatkoa vuonna 2013 järjestetylle menestyksekkäälle 12-tuntiselle ”keskipäivästä keskiyöhön” -seminaarille Jean-Luc Godardin ja Jean-Pierre Gorinin 1960- ja 1970-luvun Dziga Vertov -ryhmän elokuvista. Tapahtuma on avoin kaikille liikkuvan kuvan tekijöille, tutkijoille ja alueesta kiinnostuneille.

Seminaari järjestetään pääsiäissunnuntaina 27.3.2016 Helsingissä Kaivopuiston edustalla olevassa Harakan saaressa. Tapahtumaa varten on venekuljetus yleisön viemiseksi saarelle keskipäivän aikaan ja takaisin tuomiseksi mantereelle kello 00:00. 12-tuntisen seminaarin ajan nähdään ja kuullaan elokuvaesityksiä sekä näytteitä elokuvista ja haastatteluista, kahden asiantuntijan luentoja ja käydään monia keskusteluja. Tapahtumassa on tarjolla myös ruokaa.

Jugoslavian mustan aallon elokuvien tekijöitä toimivat niin nykyisen Slovenian, Bosnian kuin Serbiankin alueella. Suuntaus ei koskaan tehnyt julkista manifestia mutta monet yhteiset piirteet yhdistävät suuntauksen tekijöitä, joihin kuuluvat muun muassa elokuvaohjaajat Dušan Makavejev, Zivojin Pavlovic, Želimir Žilnik, Aleksandar Petrović, Lazar Stojanović ja Živojin Pavlović. Suuntaus alkoi yhteiskuntansa talousjärjestelmää muista sosialistisista maista poikkeukselliseen suuntaan kehittäneen Josip Broz Titon hallinnon keskivaiheen aikana reaktiona II maailmansodan jälkeisille partisaanielokuville. Niiden propagandistisen luonteen vastapainoksi Jugoslavian alueella alettiin tehdä kokeilevampia ja tummasävytteisimpiä elokuvia, joissa tutkittiin ihmispsyyken psykopatologiaa sekä sitä vaikutusta mikä poliittisella valtiokoneistolla oli ihmisten yksityiseen ja yhteiseen toimintaan.

Musta aaltio edustaa yhteiskunnallisen murroksen elokuvaa. Suuntaus kyseenalaisti vanhat myytit ja haastoi olemassaolevan uuden poliittisen järjestyksen vaatien parempaa yhteiskunnallista elämää. Valtiovallan idealismi ja arkinen todellisuus olivat tuolloin konfliktissa. Halu parempaan toteutui kuitenkin rakentavana kritiikkinä tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. Elokuvat käsittelivät köyhyyttä, työttömyyttä ja kodittomuutta tyylilnään usein illuusiottoman ja tabuja pelkäämättömän asenteen siivittämä musta huumori. Elokuvien esittämisellä ja esittelemisellä alueen tuntevien asiantuntijoiden voimin on paljon annettavaa myös nykyisille liikkuvan kuvan tekijöille, tutkijoille, opiskelijoille sekä kenelle tahansa poliittisen elokuvan mahdollisuuksia pohtivalle yleisön edustajalle.

Tapahtumassa katsotaan myös Zagrebissa vuosina 1963, 1965, 1967 ja 1970 järjestetyllä GEFF (Genre Experimental Film Festivalilla) esitettyjä elokuvia ja keskustellaan niistä. Festivaa Seminaarin rakenne mahdollistaa myös syvemmän keskustelun.
Kiitämme Suomen kulttuurirahastoa rahallisesta tuesta.

Seminaarin puhujat:
SEZGIN BOYNIK on tutkija ja kirjoittaja, jonka väitöskirja Istanbulin Mimar Sinan Yliopiston sosiologian laitokselta käsitteli Kansainvälisiä Situationisteja. Boynik on ollut mukana useissa taidejulkaisuissa ja kulttuurialan julkaisuissa kirjoittajana ja päätoimittajana, aiheenaan usein Jugoslavian vastakulttuuri ja poliittinen liikehdintä 1960- ja 1970-luvuilla, radikaalit poliittiset ajatukset sekä esimerkiksi Neue Slowenische Kunst -liike. Hän on toimittanut julkaisun Nationalism and Contemporary Art Minna Henrikssonin kanssa sekä teoksen History of Punk and Underground Resources in Turkey 1978-1999 Tolga Güldallin kanssa (molemmat vuonna 2007). Boynikin valtio-opin/kulttuuripolitiikan väitöskirjan otsikko Jyväskylän yliopistosta vuonna 2014 on Towards a Theory of Political Art Cultural Politics of 'Black Wave' Film in Yugoslavia, 1963-1972. Boynik on myös poliittisen kulttuurijulkaisun RabRab toinen päätoimittaja yhdessä Gregoire Rousseaun kanssa.

OLAF MÖLLER on Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen osaston elokuvan historian professori, kölniläinen elokuvakriitikko ja elokuvaohjelmien suunnittelija, joka Peter von Baghin luonnehdinnan mukaan on ”ehkä juhlituin soihdunkantaja siinä terävimmässä uudessa kansainvälisessä kriitikkopolvessa, joka on eri puolilla maailmaa vähitellen astunut ´päivälehtikritiikin´ rinnalle ja siitä ohikin”. Möller on eri elokuvakulttuurien elokuvatuntija, jonka erityistuntemuksen alle kuuluu niin japanilaisen kuin Balkanin alueenkin elokuvien historia. Möller on kirjoittanut kirjat muun muassa elokuvantekijöistä John Cook ja Michael Pilz. Hän on koostanut elokuvaohjelmia niin Oberhausenin kansainvälisille lyhytelokuvafestivaaleille kuin Itävallan elokuvamuseoonkin ja toimii säännöllisesti mm. Cinema Scope ja Film Comment -lehtiin eurooppalaisten festivaalien erikoiskirjeenvaihtajana. Lisäksi Möller kuuluu myös muun muassa Sodankylän elokuvajuhlien vakituisiin elokuvaesittelijöihin.

HUOM! Venekyyti poikkeuksellisesti laiturin osoitteesta Ehrenströmintie 1 läheltä Kompassitoria Kaivopuistossa https://www.google.fi/maps/place/Ehrenstr%C3%B6mintie+1,+00140+Helsinki/@60.1550049,24.9499968,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x46920bb939699333:0xca209b8212288289

Jos kaipaat lisää informaatiota,
soita Kari Yli-Annala 050 431 8898