8 1/2 kysymystä

8 1/2 KYSYMYSTÄ KOKEELLISTEN TAITEIDEN NOMADISESTA AKATEMIASTA

K: Mikä on kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia?
V: Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia on vapaaehtoisten opiskelijoiden ja -opettajien toimintaväline asioiden havaitsemiseksi niin fenomenologisessa, psykologisessa kuin taidepoliittisessakin mielessä. Vähitellen sille muotoutuu "tasankoja", joille sijoittuu erilaisia pedagogisia matkoja ja etappeja.

K: Mitä Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia tekee?
V: Kutsumme oppivia ruumiita, sukupolvia ja -puolia puhumaan, pysähtymään ajatuksiinsa, hiljentämään välillä tahtia ja joskus jopa kieltäytymään kommunikoimasta mikäli siltä tuntuu. Teemme yhteistyötä ryhmien, järjestöjen, instituutioiden, ihmisten ja ajatusten liikkuvuutta edistävien residenssiohjelmien sekä elävää suhdetta kriittiseen taiteelliseen ajatteluun etsivien yksilöiden kanssa. Erityisenä silmäteränämme on kokeellisten taiteiden tuntiopettajien asema, jota pyrimme parantamaan rohkaisemalla tuntiopettajia järjestäytymään.

K: Keitä Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia arvostaa esikuvinaan?
V: Taiteilija- ja tutkijaosuuskuntia, ’Patafysiikan koulua (Collège de ’Pataphysique), Black Mountain Collegea, Fluxusta, Kansainvälisiä situationisteja... On paljon mistä olla iloinen. Arvostamme myös antihierarkkista pedagogista ajattelua Paulo Freiren Sorrettujen pedagogiikasta (1974) Félix Guattarin Kolmeen ekologiaan (1989) sekä Jacques Rancieren ajatukseen "tietämättömästä opettajasta". Freiren kirja on kriittisen pegagogiikan keskeisiä teoksia ja Guattarin teos hahmottaa kolmen ympäristön (mentaalisen, sosiaalisen ja luonnon) ekologian. Innoittajamme on myös "kotimaattomaksi profeetaksi" ja "1900-luvun laboratorioksi" kutsuttu Aleksanteri Ahola-Valo, kuvataiteilija, suunnittelija, kirjailija ja pedagoginen ajattelija. Vastustamme rahatalouden Pavlovin koira -pösilövaikutusta, seksismiä ja rasismia.

K: Miksi Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia perustettiin?
V: Se oli jo siinä, emme vain huomanneet sitä aikaisemmin. Kysymys on mahdollisuuksista ja sen ymmärtämisestä, että ne tulevat näkyviksi ja havaittaviksi vasta kun ne toteutetaan.

K: Mikä on Kokeellisen taiteen nomadisen akatemian toiminnan rakenne ja puitteet?
V: Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia harjoittaa korkeakoulutasoista kokeellisten taiteiden vaihtoehtoista pedagogiaa. Toimintaamme varten käytössämme on toimisto Harakan saaressa ja muun muassa mahdollisuus käyttää sen Taiteilijatalossa olevaa auditoriota opetuskäyttöön.

K: Ketkä voivat liittyä Kokeellisen taiteen nomadiseen akatemiaan?
V: Taiteilijat, kokeellisten ja nomadisten taiteiden tuntiopettajat ja opiskelijat, muut oppimisesta kiinnostuneet individuaalit, ryhmät, muodostelmat ja tahot – kaikki ne, joiden mielestä kokeellinen ja nomadinen taiteellinen ilmaisu ja ajattelu elvyttää ajattelua, sydäntä, sosiaalisia suhteita sekä kriittistä ajattelua.

K: Mikä on Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian rahoituspohja?
V: Järjestämämme liikkuvan kuvan festivaali mahdollistuu Helsingin kaupungin rahoituksella ja instituutioissa järjestämämme kurssit mahdollistuvat niiden opetuspalkkioin mutta muuten toimimme käytännössä nollabudjetilla.

K: Mitä nyt tapahtuu?
V: Videoaforismeja, postitaidetta, äänitaidetta, residenssiyhteistyötä, seniorien performanssikurssi… Neljä polkuamme ovat a) riitti, b) rata, c) reitti ja d) ruode, joilla olemme mukana politiikassa, taiteessa ja pedagogiikassa tapahtuvassa kokeellisen ja nomadisen ajattelun eettis-poeettisessa vallankumouksessa, jonka emme soisi tukehtuvan vallan lumoukseen.