Tuesday, July 20, 2010

Ritornello 2

Ritornello 2


1.8.2010 · 16:00 - 22:00


Harakka island
Helsinki, Finland


KOKEELLISTEN TAITEIDEN NOMADINEN AKATEMIA ESITTÄÄ: / NOMADIC ACADEMY OF EXPERIMENTAL ARTS PRESENTS:

R I T O R N E L L O 2 - kokeellisia ääniä ja kasviskeittoa
R I T O R N E L L O 2 - experimental sounds & vegetable soup

1.8.2010 

16:00 - 22:00

Harakan saari (Taiteilijatalo & ympäristö) -- Helsinki, Finland / Harakka island (artists house & environment) -- Helsinki, Finland


PROGRAM:

16.00 - 17.00 


WELCOMING SOUP & NICE MUSIC in the kitchen space

17.15


SCREENING: Heidi Fast: "ILTALAULUKÄVELY/NIGHT SONG WALK", documentation 2010, dur. 25 min. (in auditorium)

18.00 -


SHINJI KANKI: "NIMETÖN", kokeellinen ääniteos ympäristössä, kesto 30 min. Esittäjinä Shinji Kanki ja Sirpa Jokinen.http://koti.welho.com/sirjokin/ (ulkona, Taiteilijatalon takana) / "UNTITLED", Experimental/environmental sound composition, dur. 30 min. Performed by Shinji Kanki & Sirpa Jokinen (outdoors, behind the house)


YUMRUK PUSU Kolmijäseninen yhden bändin rumpali esittää elektronisen komposition C-mollissa. Three-membered one band drummer presents an electronic composition in C-minor. (auditoriossa / in auditorium)

SARANA Ympäristöäänistä poimitaan taajuuksia, jotka toistetaan syntetisaattoreilla ambientäänimaisemana./ The frequences will be picked up from the sounds of the environment, which will be played by synthetisators as ambient landscape. (auditoriossa / in auditorium)ARTISTS & WORKS:


HEIDI FAST (s. 1975) on esitystaiteilija, tutkija ja pedagogi, jonka työ liikkuu vokaalisen äänitaiteen kentän lisäksi filosofian, terapeuttisen ajattelun ja toiminnan sekä uusien organisatoristen kysymysten rajapinnoilla. Hänen pääosin julkiseen tilaan toteutetut työnsä (mm. It´s Voicy 2007, Amorous Dialogues 2006, Iltalauluaktio 2006 ja Iltalaulukävely 2010) ovat kokeiluja äänen sekä intiimistä että etäisyyksiä asettavasta vaikutuksesta ja uudenlaisten yhteisöjen synnyttämisestä. IHME 2010 -päivillä toteutetussa Iltalaulukävelyssä Fast kutsui ihmisiä iltalaulukävelylle kanssaan auringonlaskun aikaan, läpi hämärän hetken, Helsingin Kauppatorilta Vanhalle ylioppilastalolle pitkin ydinkeskustan syrjäkatuja. ”Laulan kulkiessani hiljaisia pieniä ääniä illaksi muuttuvan kaupungin äänten kanssa, kuulemastani ja kanssakulkijoistani vaikuttuen. Kun hämärtyy, on helpompi avautua kuulemaan, herkistyä myös sille, joka ei ole meille tyrkyllä. Jos haluat, voit ottaa osaa lauluun omalla äänelläsi, rosoisella tai kirkkaalla, kuuluvalla tai ihan hiljaisella, sellaisella joka on sinulle luonteva. Se ei ole yhtä kaikki välttämätöntä. Tarkoituksena ei ole peitota muuta ympäröivää elämää laululla, vaan säilyttää vieraanvaraisuutta sitä kohtaan.”


Heidi Fast (born in 1975) is a live artist, researcher and pedagogue from Helsinki, Finland. Her work operates between vocal performance art, philosophy, therapeutic thinking and action, and new organizational questions. She doesn´t make a clear distinction between her artwork and research practice. Her artworks, mainly done for public places (It´s Voicy 2007, Amorous Dialogues 2006, A Night Song Action 2006, Night Song Walk), are experiments of composing both intimacy and distance with the voice, and creating new kinds of communities. In Night Song Walk made for IHME Days 2010 Fast invited people to join her on a night song walk, during sunset, through a moment of twilight, from the Kauppatori Market Square to the Old Student House, along the side streets of the city center. "As I walk, I will sing small, silent sounds in resonance with the sounds of a city turning towards dusk, letting myself be affected from what I hear and who I walk with. When the day grows dim, it is easier to open up to listening, and to meet also with that what is not imposed upon us. If you want, you can take part in the singing with your own voice, be it rugged or clear, loud or silent, just the voice that comes natural to you. It´s not however necessary. The idea is not to cover the surrounding life by singing but to remain in a state of hospitability towards it."


SHINJI KANKI: UNTITLED
Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian tilaama kokeellinen ääniteos ympäristössä, kesto 30 min. Esittäjinä Shinji Kanki ja Sirpa Jokinen. Shinji Kanki (s. 1953, Japanissa, Helsingissä vuodesta 1985) on kansainvälisesti tunnettu kokeellisen musiikin säveltäjä. Sirpa Jokinen on helsinkiläinen ääni- ja kuvataiteilija. Lisää tietoa säveltäjästä ks. 
http://silakka.f/

Experimental/environmental
 sound composition, dur. 30 min. Commissioned by Nomadic Academy of Experimental Arts. Performed by Shinji Kanki and Sirpa Jokinen. Shinji Kanki (born May 5, 1953, Japan. based in Helsinki since 1985) is an internationally renowned experimental music composer. Sirpa Jokinen is Helsinki-based sound- and visual artist. For more info about the composer, visit http://silakka.fi/

YUMRUK PUSU
Kolmijäseninen yhden bändin rumpali esittää elektronisen komposition C-mollissa.
Three-membered one band drummer presents an electronic composition in C-minor.

SARANA
Saranan 15-vuotinen äänimatka kietoutuu intuitioon, uteliaisuuteen ja hetken tutkimiseen ja toteuttamiseen sekä myötäelämiseen. Harakassa ympäristöäänistä poimitaan taajuuksia, jotka toistetaan syntetisaattoreilla ambient äänimaisemana. Teoksessa esittäjän rooli on muotoilla ääntä, kun säveltäjänä toimii paikka juuri sillä hetkellä, sellaisena kuin se on: arvaamaton, yllättävä ja elävä. Teos on osa spektraalimusiikin (Spectral music) jatkumoa. Spektraalimusiikissa esimerkiksi lintujen laulua on pyritty toisintamaan klassisilla instrumenteilla. Ympäristöäänille tehdään FFT-muunnos, joka poimii ympäristöstä taajuuksia, ja nämä taajuudet muunnetaan MIDI-informaatioksi, joka ohjaa syntetisaattoreita. Ympäristöäänet itsessään muunnetaan lähes jatkuvaksi kohinaksi, joka luo teoksen harmonisen pohjan, kun taas välillä kuulemme pelkästään musiikiksi tehtyä saarta. 
http://www.sarana.biz/

Sarana has travelled 15 years in sound wrapping itself in intuition, curiousity, and exploring and producing the moment with co-existential sympathy. In Harakka the frequences will be picked up from the sounds of the environment, which will be played by synthetisators as ambient landscape. The performer forms the sound, but the composer is the place, as it is: unpredictable, surprising and living. The work belongs to the continuing history of spectral music where for example the birdsongs has been reconstructed with classical instruments. The environmental sounds will be transformed by FFT, picking up the frequencies which will be transformed into MIDI-information, directing the synthetisators. The environmental sounds will be formed into almost continuous noise, creating the harmonius ground for the work, when in between we hear only the island which has made into music. 
http://www.sarana.biz/HOW TO GET THERE:
”ULLANLINNA – HARAKKA – SÄRKKÄ – ULLANLINNA ” -yhteysvene (meno-paluu 3,5 e) menee Cafe Ursulan edestä Kaivopuiston rannasta
- boat (there & back 3,5 e) goes in the front of Cafe Ursula (Kaivopuisto) 11.30 - 16.00 every hour and 1/2 hour/  OBS! 16.20 17.00-22.00 every hour and 1/2 hour. Kutsu vene nostamalla merkkiviitta laiturilla ylös! Invite the boat by lifting up the semaphor!

Ritornello in facebookT E R V E T U L O A !      
W E L C O M E !

Sunday, July 18, 2010

A Growing repression in Three Parts, part 3

Galleria Yks keppi's branch of performative and artistic activities behind the bushes presents:

Anna Estarriola & Jussi Suvanto:

A Growing Repression in Three parts

Part 3 - The Ending Cloths: The Clean and the Dirty 22.7. 19:00 - 20:00

How to get there? Look at the map and find the tree.

No? Call: 0400 623 911 - Jussi / 0400 099 4414 - Anna

http://ykskeppi.blogspot.com

attended to The Public School discussion yesterday in Berlin, but unfortunately your friendly organiser was too busy before to really be able to attend to any of the reading groups. (K YA)


Saturday, July 3, 2010

EVENTISM (NOMADIC ACADEMY IN BERLIN)EVENTISM

Päivämäärä:
10. heinäkuuta 2010
Ajankohta:
20:00 - 22:30
Paikka:
Suomesta Galleria
Katuosoite:
Potsdamer straße 91, Tiergarten
Paikkakunta:
Berlin, Germany
Näytä kartta


EVENTISM

There all all kinds of unexpected intertwinings around and inside our heads about which the world and our experience about it is made of. As the philosophers Russell and Whitehead proved around 1927, after realising that our understanding of physical and mental events is basically the same thing it is no use to go back to the good old mind and body division. It is only fair to say that in the experimental moving image works this "eventism" finds its best expression.

APHORISM VIDEO PROJECT

In the theory of literature aphorism belongs to the realm of prose; the rows are not verses. Aphorism is an idea expressed in a condensed, short form. In moving images this idea is told with takes or sequences, which become the montage that delivers this idea.

Screening: There is no enemy (2010)

...

EVENTS - selection of short video works

Matti Penttilä and Jussi Lehtisalo: AMBULANCE (Ambulanssi) (2010)
cacao powder 107, cabbage 41, kohlrabi 48, fish 164, the european flounder 179, chicken 152, egg 181, cranberry 90, gooseberry 95, castanea sativa 27, vegetable oil 100, out flour 6, biscuit18, cream 115, head lettuce 50, buttermilk 114, cherry 73, rusk 14.

Christopher Smith: MELAND (2010)
An exploratory journey through a mindscape, playing with
contrasting ideas of how we deal with time and space whilst in transit.

Anna Pesonen, HOUSE ON THE BEACH (2010)
The visual images represent post-tsunami state of being and the search of personal safety. There's no more actual threat, but the memory of fear is still present.

Janne Vuollet, THE FOREST (Metsä) (2010)
Two different forest experiences are settled side by side.

Saara Sillanpää, UNE PROMENADE (2010)
Une Promenade is a tranquil walk across different places

Kristina Seppänen, 514 (2010)

Johanna Laurila, WIND BELL II (Tuulikello II) (2010)
Second work in a series of works inspired by a spiral maze made of small stones known as jatulintarha ("giants guard") found nearby Kylmäpihlaja lighthouse in Finland. A light painting and animation based on photographing the led lights long exposure time. Originally part of an installation in a monitor, accompanied with spirals made of clay.

...

Jukka Hautamäki - IOKO

ioko is software developed with Max/MSP/Jitter. With ioko user
(artist) can simultaneously control both audio and visual (pictures,
video clips) output, do resampling and other live processing for audio
and visuals. User control can happen via keyboard, mouse, external
usb-controllers or sensors. ioko can also be used for producing audio and video clips for different purposes (music, VJing etc.).

In EVENTISM Jukka Hautamäki gives short introduction for ioko and
makes 15 minutes performance with the software.

Curated and presented by Kari Yli-Annala
(Nomadic Academy of Experimental Arts Helsinki) http://nomadinenakatemia.blogspot.com/
together with
and

WILLKOMMEN!

Janne Vuollet: METSÄ (The Forest)