Tuesday, May 11, 2010

Saarnakaraoke Porin museoiden yössä
Lauantaina 15.5. vietettävä Museoiden yö -tapahtuma Porin taidemuseossa 15.5. kello 18.30 alkaa saarnakaraokella. Saarnakaraoke on tilaisuus, jossa annetaan mahdollisuus kokeilla, miltä saarnaaminen tuntuu. Samalla kuulostellaan mitä tapahtuu hengelliselle puheelle, kun se irrotetaan kontekstistaan ja esitetään uskonnollisesti sitoutumattomassa ympäristössä. Yhteisöllisen performanssin rajoilla liikkuvassa tapahtumassa lava on avoin yleisöllekin, mutta mukaan voi tulla myös vain kuuntelemaan.

Osallistujat voivat saarnata joko vapaasti improvisoiden tai käyttäen valmiiksi kirjoitettuja saarnoja. Tarjolla on sekä audiovisuaalista että kirjallista esimerkkimateriaalia ja referoituja saarnoja, joiden avulla voi orientoitua aiheeseen. Saarnakaraokessa on kysymys on kollektiivisen tunteen kohottamiseen tähtäävien sekä henkilökohtaisia tuntemuksia ilmentävien uskonnollissävytteisten tekstien suullisesta esittämisestä ja niiden esittämisen tutkimisesta.
Saarnakaraoke on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton tilaisuus. Tapahtuman sisältö ja luonne muodostuu osallistujien reaktioista. Puheiden tulee olla uskonnollisia, mutta uskonnollisuus määrittyy aina kunkin esiintyjän mukaan. Tarjolla oleva esimerkkiaineisto on luonteeltaan lähimpänä järjestäjille itselleen tutuinta kristillistä saarnaperinnettä.
   Yleensä uskonnollisissa yhteisöissä saarnaavat vain ne, joilla on valta. Mitä tapahtuu, kun valta saarnata on tarjolla jokaiselle? Miten maallistunut nykyihminen suhtautuu hengelliseen puheeseen? Miten ihmiset reagoivat tilanteeseen, jossa heillä on mahdollisuus itse tuottaa hengellistä puhetta? Miltä tuntuu hengellisestä ihmisestä kuunnella uskonnollista puhetta, joka ei edusta hänen omaa maailmankatsomustaan? Mitä tapahtuu hengelliselle puheelle, kun se irrotetaan kontekstistaan ja esitetään uskonnollisesti sitoutumattomassa ympäristössä?
   Saarnakaraoken ovat ideoineet Heikki Räisänen ja Jukka Mikkola. Räisänen opiskelee parhaillaan Kuvataideakatemiassa, jossa saarnakaraokea on jo demottu aikaisemmin. Mikkola on opiskellut uusmediatuotantoa Taideteollisessa korkeakoulussa ja filosofiaa Helsingin yliopistossa. Mukana on myös muita Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun opiskelijoita. Saarnakaraoken toi Porin museoiden yöhön Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia.

                                 [Saarnakaraoke Facebookissa]

No comments:

Post a Comment