Saturday, May 22, 2010

OHJAAJAVIERAILU: Silvia Maglioni and Graeme Thomson

Silvia Maglioni and Graeme Thomson
Fac s of Life (2009, colour, 116’) / Sampo-sali 26.5.2010, 
Aalto University School of Art and Design, 
Media centre Lume klo 13.00 - 16.00


Mollekulaarisen organisaation ja Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian yhteistyössä ELON kanssa järjestämä näytös ja keskustelutilaisuus Silvia Maglionin & Graeme Thomsonin elokuvasta Fac s of Life. Ohjaajat ovat paikalla tilaisuudessa!

Mollecular organisation and Nomadic Academy of Experimental Arts presents together with The Department of Film and Television a screening and discussion of the film Facs of Life by Silvia Maglioni & Graeme Thomson.

TERVETULOA!

WELCOME!

....

SYNOPSIS: Fac s of Life on elokuva käsitteellisistä/poeettisista välineistä ja työkaluista. Se etsii reittejä ja vaikutteita Gilles Deleuzen ajattelusta Centre Expérimental Universitaire de Paris 8 Vincennesissä (1969-1980). Elokuvan lähtökohtana ovat militanttien elokuvaajien kuvaamat videot Deleuzen kursseilta Vincennesissä; noihin seminaareihin osallistuneiden haastattelut, Vincennesin metsä, jossa yliopiston rakennukset (purettiin 1980) kerran olivat; uuden St Denisin Paris 8 yliopiston opiskelijat; ja vallankumouksen haamut, jotka kummittelevat haluillemme.

"Fac s of Life on enemmän kuin yksinkertainen kunnianosoitus tai katsaus, enemmän kuin rekonstruktio. Se on enemmän kuin elokuva "jostakin"..., se on kutsu herätä."
(
Nicolas Féodoroff)

ELOKUVANTEKIJÖIDEN BIOGRAFIAT
Silvia Maglioni & Graeme Thomson ovat sekä elokuvantekijöitä että tieteiden- ja taiteidenvälisiä taiteilija-tutkijoita. Muodollisten ja epämuodollisten kirjallisuuden, elokuvan, filosofian ja musiikin opiskelun jälkeen (Italiassa, Britanniassa, Ranskassa ja USAssa) he alkoivat tehdä ääni- ja videoinstallaatioita, valokuvaesseitä, kokeellisia radio-ohjelmia, multimediaperformansseja ja järjestää seminaareja outouttamalla ja remiksaamalla kulttuurillisia tekstejä ja tuotteita sekä dekonstruoimalla spektakulaarisen esittämisen muotoja. He ovat julkaisseet useita tekstejä ja artikkeleita kirjallisuudesta, elokuvasta, nykytaiteesta, kriittisestä teoriasta, uudesta mediasta ja kokeellisesta didaktiikasta. Heidän elokuviaan on mm. elokuvaruno Wolkengestalt, joka toi yhteen Goethen, metereologian, romantiikan ajan maalaustaiteen ja syyskuun 11 tapahtumat. He kuuluvat mm.
Collectif Jeune Cinémaan (Pariisi) ja Rhizomeen (New York).

...

Silvia Maglioni & Graeme Thomson:
Facs of Life (2009, colour, HDV, 116’)

SYNOPSIS: Facs of Life is a film of conceptual/poetic dispositifs that charts trajectories of those affected by Gilles Deleuze’s laboratory of machinic thought at the  Centre Expérimental Universitaire de Paris 8 – Vincennes (1969-1980). Le film generates its lignes d’erre and its cinematographic territories from a series of encounters: with videos of Deleuze’s courses at Vincennes made by a group of militant cineastes; with several of those who attended the seminar and who appear in these images; with the woods of Vincennes where the university buildings (pulled down in 1980) once stood; with students of the new Paris 8 university at St Denis; and inevitably with the phantoms of revolution that continue to haunt our desires.

"Fac s of life brings us more than an overview, more than a reconstruction. Far from being a film "about"..., it is a wake-up call." (
Nicolas Féodoroff)

BIOGRAPHIES OF THE FILMMAKERS
Silvia Maglioni & Graeme Thomson are filmmakers and interdisciplinary artists and researchers. Following formal and informal studies in literature, cinema, philosophy and music (Italy, UK, France, US) they began making sound and video installations, photo-essays, experimental radio programmes, multimedia performances and seminars defamiliarizing and remixing cultural texts and products and deconstructing modes of spectacular representation. Additionally, they have published numerous texts and articles on literature, cinema, contemporary art, critical theory, new media and experimental didactics. Their films include a short cinétract Wolkengestalt (the Form of Clouds), a chance meeting of Goethe, meteorology, Romantic painting and September 11. They are members of
Collectif Jeune Cinéma (Paris) and of the international platform Rhizome (New York).

No comments:

Post a Comment