Thursday, May 30, 2013

MATERIA

LEHDISTÖTIEDOTE JA KUTSU (VAPAA JULKAISTAVAKSI)

MATERIA 31.5. – 20.6.2013
Harakka ry:n kesänäyttely Helsingissä
Harakan saaren Lennättimessä, Kasematti 4 ja Kasematti 2 -näyttelytiloissa ja
ulkotiloissa

Taiteilijat:
Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Aino Favén, Siiri Haarla, Onni Hyöty,
Olof Kangas, Annu Kekäläinen, Osmo Kivimäki, Tero Kontinen, Anni Leppälä,
Leena Lukkarinen, Kristiina Lähde, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen,
Tuomo Rainio, Kai Rentola, Anna Mari Räsänen, Heli Sihvonen,
Virpi Vesanen-Laukkanen, Kari Yli-Annala

Harakka ry:n kesänäyttelyn teema on “materia”. Ainetta ja ainesta tarkoittava
sana vie itsessään niin kulttuurin kuin ajattelun ja filosofiankin
alkulähteille. Materian tarinassa yleinen ja erityinen kietoutuvat toisiinsa.
Kreikkalaisilla ei ollut materian yleiskäsitettä, vaan Aristoteles käytti puuta
merkitsevää sanaa "hyle" tarkoittamaan niin materiaalisten elementtien pohjalla
olevaa perusainetta kuin aineen muutokset aiheuttavaa materiaalista syytä.
Materia on jotain millä on merkitystä, jotain mikä vie tilaa ja mistä asiat ja
oliot ovat muotoutuneet. Aatehistoriallisesti muotoutunutta materian ja sitä
muovaavan hengen duaalista suhdetta on kuitenkin viime vuosikymmeninä myös
määritelty uudelleen.

Taiteilijoille asioiden materiaalisuus on se minkä avulla on tutkittu ja
työstetty niin ihmisen omaa kuin ympäristönkin fyysisiä mahdollisuuksia ja
saatu aikaan immateriaalisiakin vaikutelmia. Materiaa voidaan sanoa taivutetun
ja sekoitetun eri tavoin, sitä kohtaan on tunnettu empatiaa ja sen avulla on
harjoitettu ja kehitetty erilaisia taitoja.

Maalaukset ja piirustukset saavat näyttelyssä rinnalleen mm.
kierrätysvirkkausteoksia. Kukat ja myrkyt rinnastuvat toisiinsa esteettisesti
kiehtovina näytteinä. Videoteosten materiana ja materiaalina voivat olla
maisema ja aika. Taiteilijakirjaa voi selailla hämärässä pienen lukulampun
valossa. Ulkotilassa olevaa talonkaltaista rakennelmaa voivat käyttää
hyönteisetkin omiin tarkoituksiinsa. Helmistä ja hyönteisistä tehdyt korut
kuvaavat sitä kuinka materia kasautuu ja hajautuu. Kuinka paljon Itämeren vettä
tarvitaan tulitikkulaatikon kokoisen liemikuution keittämiseen? Voiko laukkuun
piilotettua voimakasta ääntä ajatella aineellisena kokemuksena?

Viime vuonna kesänäyttelymme nimi oli “Harakan energia”.  Modernissa fysiikassa
aine ja energia lähenevät toisiaan, joten uutta näyttelyä voi ajatella myös
luontevana parina aiemmalle.

Näyttely on avoinna ti - pe klo 12 - 17, la - su klo 12 – 16
Tervetuloa avajaisiin 30.5. klo 17 – 20!
Avajaisohjelmassa Anna Mari Räsäsen runokävely  ja Petja Makrisin musiikkia.

8.6. – 9.6.  ja 15.6. – 16.6. Heikki Mäntymaan performansseja Harakan katoilla
ja kallioilla.
6.6. klo 18 Kiveen kirjoitettu. Suomen aforismiyhdistyksen tapahtuma.

Lauttayhteydet:
http://www.merenkavijat.fi/wordpress/majasaaret/yhteysvene-ferry/

Näyttelyn aikana saaressa myös Maija Saksmanin kohtaamisteos Kirkko kahdelle.
Kesän aikana Saksman järjestää ja tallentaa erilaisia kohtaamisia.

http://www.harakka.fi                                                  TERVETULOA!

.............................................................................

PRESSMEDDELANDE OCH INBJUDAN

MATERIA 31.5 - 20.6.2013
Harakka rf:s sommarutställning i Helsingfors

Telegrafbyggnaden, Kasematt 4 samt utomhus på Stora Räntan

Konstnärerna:
Sirkku Ala-Harja, Annette Arlander, Aino Favén, Siiri Haarla, Onni Hyöty,
Olof Kangas, Annu Kekäläinen, Osmo Kivimäki, Tero Kontinen, Anni Leppälä,
Leena Lukkarinen, Kristiina Lähde, Heikki Mäntymaa, Tuula Närhinen, Tuomo
Rainio, Kai Rentola, Anna Mari Räsänen, Heli Sihvonen, Virpi
Vesanen-Laukkanen, Kari Yli-Annala

Materia som ett allmänt begrepp innebär något som alla saker och varelser
uppstått från och som på detta sätt fyller utrymmet. I materia smälter det
almänna och det speciella samman. Antikens greker hade inte begreppet
materia, däremot använde Aristoteles ett synonym till trä. Med detta menade
han både grunden till materiella element och orsaken till förändringar i
material. Konstnärer undersöker och bearbetar både människans och
omgivningens fysiska möjligheter med hjälp av materia, och kan på detta
sätt även skapa immateriella intryck. Man kan säga att materia böjts och
blandats på olika sätt, man har kännt empati och utvecklat olika kunskaper
med dess hjälp.

Förutom målningar och teckningar finns bland annat verk av
återvinningsvirkning framställda. Blommor och gifter likställs som
estetiskt fängslande prov. Videoverkens materia och material är landskap
och tid. En konstnärsbok kan läsas i dunkel omgivning med en liten
läslampa. Insekterna kan använda den huslika byggnaden utomhus för sina
ändamål, medan smycken gjorda av pärlor och insekter symboliserar hur
materia hopar sig och faller sönder. Hur mycket östersjövatten behövs för
att koka ihop en buljongtärning som till storleken är som en tändsticksask?
Kan ett starkt ljud som gömts i en väska ses som en materiell upplevelse?

Förra året hette var sommarutställning "Stora Räntans energi". I modern
fysik närmar sig materia och energi varandra, och därmed kan detta års
uställning ses som ett naturligt par till den tidigare.

Utställningen är öppen må-fre kl 12-17 och lö-sö kl 12-16
Välkommen på vernissage torsdagen 30.5 kl 17-20!
På programmet står Anna Mari Räsänens diktpromenad och musik av Petja
Makris.

8.6-9.6 och 15.6-16.6 Heikki Mäntymaas performanser på Stora Räntans tak
och klippor 6.6 kl 18 Rustat på sten. Finlands aforismförenings tillställning

Färjor till ön:
http://www.merenkavijat.fi/wordpress/majasaaret/yhteysvene-ferry/

30.5. vernissage för Maija Saksmans mötesverk Kyrka för två på
Helsingforsdagen. Under sommaren ordnar Saksman olika möten som spelas in.

http://www.harakka.fi                                    VÄLKOMMEN!

No comments:

Post a Comment