Saturday, September 29, 2012

Tervetuloa Liikeaikakone-lukupiiriin maanantaina 1.10.2012

Kuvataideakatemiassa on meneillään Janne Vanhasen ja Kari Yli-Annalan pitämä kaksi vuotta kestävä lukupiiri ranskalaisen filosofin Gilles Deleuzen liikkuvan kuvan ajattelusta. Kutsumme nyt syksyn alusta mukaan niin aikaisempia kuin uusiakin osallistujia.

Deleuzen mukaan elokuvan historiassa tapahtuu liikkeen ja ajan suhdetta koskeva käänteentekevä muutos mikä vertautuu Immanuel Kantin aikaansaamaan kopernikaaniseen käänteeseen länsimaisen filosofian historiassa. Tämä käänne näkyy niin klassisessa ja modernissa elokuvassa, nykyisessä liikkuvaa kuvaa sisältävässä taiteessa kuin liikkuvan kuvan uusissa muodoissakin. Liikkuvan kuvan taide on ajattelua, joka toteutuu sille ominaisten materiaalien välityksellä ja mikä tuottaa uudenlaisia käsityksiä liikkeestä ja ajasta. Lukupiiri valottaa Deleuzen ajattelun merkitystä liikkuvan kuvan nykyisille ja tuleville tekijöille. Lukuisassa kommentaarikirjallisuudessa uusimpien joukosta erottuu esimerkiksi Patricia Pistersin uusi kirja Neuro-image (Stanford: Stanford University Press, 2012), jossa Pisters jatkaa Cinéma 2:ssa esiteltyjen näkökohtien edelleen kehittelyä.

Lukupiirin aikana luemme Deleuzen kirjat Cinéma 1 (1983) ja Cinéma 2 (1985) luku luvulta. Lukukauden 2011–2012 aikana luemme ensimmäisen, liike-kuvaa käsittelevän kirjan Cinéma 1 ja syys-kevätkauden 2012–2013 aikana toisen, aika-kuvaan keskittyvän Cinéma 2:n. Keväällä järjestämme myös esityssarjan ja seminaarin yhdessä Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) kanssa elokuvateatteri Orionissa.

Ensimmäinen syyskauden kokoontumisemme pidetään maanantaina 1.10.2012. Silloin alkaa Cinéma 2 -kirjan myötä uusi kokonaisuus, johon pääset hyvin mukaan vaikka nyt vasta hyppäisit kyytiin. Kertaamme menneiden kokoontumiskertojen pääteemat ja pohjustamme tulevat kerrat.

Lukupiirin kokoontumisaika on ensimmäisellä kerralla 15.30 - 18.00. Näemme 15.20 - 15.30 Kuvataideakatemian aulassa, josta siirrymme meille varattuihin tiloihin.

Jos liikkuvan kuvan elementteihin ja ajallisuuteen tutustuminen elokuvan historian sekä muutoksen, keston ja ajan filosofian näkökulmasta kiinnostaa, toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi lukupiiriimme. Lukupiirin myötä kynnys nähdä yhteyksiä liikkuvan kuvan laajan maiseman eri pisteiden alenee ja saatat oppia näkemään liikkuvaa kuvaa hieman uudella tavalla. Syksyn aikana nousee erityisesti esiin II maailmansodan jälkeinen elokuva neorealismista uuteen aaltoon (mm. Andrei Tarkovski, Alain Resnais, Jean-Luc Godard, Marguerite Duras ja Werner Herzog), keskustelu uuden ajan filosofien Blaise Pascalin, Henri Bergsonin ja Friedrich Nietzschen sekä mm. J-L Godardin ja Antonin Artaudin kaltaisten taiteilijoiden näkemysten kanssa. Lähetä minulle sähköpostia tai soita (0504318898) jos olet halukas liittymään mukaan.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan mutta et pääse ensimmäiselle kerralle, ilmoitathan minulle siitä tähän sähköpostiosoitteeseen tai lähetä tekstiviestin em. puhelinnumeroon.

Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi!

No comments:

Post a Comment