Thursday, December 2, 2010

Dokumenttielokuvan ja mediataiteen edustajien lausunto koskien AVEKin tulevaisuutta


Dokumenttielokuvan ja mediataiteen edustajien muuten hyvin muotoillusta ja aiheellisesti huolestuneesta lausunnosta puuttuu plan B. Jos hyvitysmaksu poistetaan kaupallisen ja kuluttajasektorin painostuksesta (se voi olla vain muutaman vuoden kysymys), korvaavan järjestelmän täytyy olla valmis. Siinäkin tapauksessa AVEKin toiminnan olisi jatkuttava ja taiteilija-asiantuntijoiden vahvan roolin säilyttävä. (K.Y.)


http://cartes-art.fi/mediataideverkosto/?p=132


LAUSUNTO KOSKIEN AVEKIN TULEVAISUUTTA
Julkaistu 30/11/2010 | Kategoria: Lausunnot
Lausunto koskien AVEKin tulevaisuutta, liittyen tallennuskorvausmaksun laajentamiseen vuoden 2011 hallitusohjelmassa
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksen pääasiallisen tulonlähteen, niin sanotun kasettimaksun, mahdollinen poistaminen on saanut suomalaiset dokumenttielokuvan sekä mediataiteen tekijät erittäin huolestuneiksi.
Suomalainen audiovisuaalinen kulttuuri on tiukasti sidoksissa AVEKin toimintaan. Tallennuskorvausmaksun muuttaminen ajanmukaiseksi, koskemaan päätelaitteita ja muita nykyaikaisia tallentamismuotoja, on elinehto sekä AVEKin että suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin tulevaisuudelle.
Suomalaisen dokumenttielokuvan ja mediataiteen edustajien kanta on että AVEKin toiminta on turvattava ja sitä on kehitettävä myös vuoden 2011 jälkeen.
AVEKin kansainvälisesti ainutlaatuinen toimintamalli on ollut tärkeä tekijä suomalaisen mediataiteen ja dokumenttielokuvan monimuotoisuuden ja kansainvälisen menestyksen taustalla. AVEK myöntää tukea elokuvan eri lajityyppien kehittelyyn ja kulttuurivientiin, audiovisuaalisen alan tekijöiden jatko- ja täydennyskoulutukseen sekä festivaalien ja tapahtumien järjestämiseen. Lisäksi AVEK myöntää tukea lyhyt-, dokumentti- ja animaatioelokuvien sekä mediataideteosten tuotantoon.
AVEK on avainasemassa tuotantojen laajemman rahoituspohjan varmistumisessa. Esimerkiksi Suomen elokuvasäätiö tukee hankkeita, joissa on mukana myös muita rahoittajia. AVEK on asiantuntijaorganisaationa ollut tärkeässä asemassa monien ensisilmäyksellä ei-kaupallisten, mutta myöhemmin kansainvälisesti menestyneiden dokumenttielokuvien, kuten esimerkiksi Miesten vuoro, rahoittamisessa. Sama koskee mediataiteen- ja kokeellisen elokuvan tuotantoja, joista Eija-Liisa Ahtilan elokuvateokset ovat vaikuttavia esimerkkejä.
AVEK on kustannustehokkain audiovisuaalisen kulttuuriin tukija Suomessa. AVEK toimii joustavasti ja taiteilijalähtöisesti ja sen myöntämät pienetkin yksittäiset avustukset mahdollistavat usein suurten taiteellisten hankkeiden kasvun ja kansainvälisten polkujen aukeamisen.
AVEKin osoittama tuki mediataide- ja dokumenttielokuvan kentän toimijoille on esimerkillistä. AVEKin asiantuntevan toiminnan jatkuminen ja kehittäminen on elinehto suomalaisen audiovisuaalisen kulttuurin kehittymiselle ja kansainväliselle menestykselle.
Helsingissä 29.11.2010
Hanna Maria Anttila
Puheenjohtaja, Suomen Mediataideverkosto ry.
director(at)av-arkki.fi
puh: 040 5570320
www.mediataide.fi
Susanne Helke
susanna.helke(at)aalto.fi
Dokumentaarisen elokuvan professori, Aalto yliopisto
Salla Tykkä
salla.tykka(at)kuva.fi
Vt. Liikkuvan kuvan professori, Tila-aikataiteen osasto, Kuvataideakatemia
Iris Olsson
Puheenjohtaja, Dokumenttikilta ry.
olssoniris(at)gmail.com
puh: 0405095812
www.dokumenttikilta.fihttp://cartes-art.fi/mediataideverkosto/?p=132

No comments:

Post a Comment