Friday, May 11, 2012

Tiedote: Hildegard Projekt Koneen säätiön Saaren kartanon residenssissä 14.5 - 24.5.2012.

Tiedote: Hildegard Projekt Koneen säätiön Saaren kartanon residenssissä 14.5 - 24.5.2012.

Viime vuonna suomalais-saksalainen taiteilijaryhmä Hildegard Projekt (http://www.hildegard-projekt.de/) piti kokeellisen työpajan ja näyttelyn Harakan saaressa osana Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian Eventismi -tapahtumakokonaisuutta. Yhteistyömme innoittamana haimme ryhmäresidenssiaikaa Hildegard Projektille Koneen säätiön Saaren kartanosta Mietoisista (http://www.koneensaatio.fi/fi/kartano/esittely/). Säätiö oli suosiollinen hakemuksellemme ja niinpä Hildegard Projekt siirtyy nyt kahdeksi viikoksi Mietoisiin ääniteemaisella työpajajaksollaan, jonka parissa harjoitellaan ja tutkitaan kokeellisen kollektiivisen tekemisen eri muotoja.

Vuonna 2008 perustettu  Hildegard Projekt tuottaa paikkasidonnaisia installaatioita ainutlaatuisen ryhmäprosessin kautta.  Jokainen installaatio on luotu tiettyyn paikkaan ja esiintyy vain kerran. Mukana olevien taiteilijoiden teoksia käytetään installaation materiaalina. Demokraattisessa taiteellisessa prosessissa yksittäiset teokset ja erilaiset esteettiset näkemykset sulautuvat yhteistaideteokseksi, jonka perustana on kollektiivinen tekijyys. Tuloksena syntyy Hildegard Projekt -veistos, jota voidaan tarkastella erikoislaatuisena tapahtumana. Viime vuoden workshopissa yksittäiset taideteokset alkoivat hitaan prosessin kautta näyttäytyä yhdessä eräänlaisena "parvena", jatkuvasti muotoaan muuttavana tilallisena sommitelmana, jolla on ajallinen kesto. Kyseessä on materiaalien ja singulaaristen taiteellisten ilmaisujen teatteri tai esitys, elävässä tilanteessa tapahtuva ajallinen tapahtuma, jonka kuluessa siinä oleva taiteellisten objektien kokonaisuus liikkuu animaationomaisesti muodostelmasta toiseen inhimillisten toimijien toimesta. Tarkastellessa lopputulosta inhimillisten toimijien toiminta palvelee kuitenkin lopulta vain siitä irrottautuneiden teosten liikettä yleisenä maailman materiaalisen moninaisuuden ilmaisuna. Saaren kartanon workshopissa ryhmä tutkii myös äänitaiteen käsitteitä ja käytäntöjä ryhmän taiteellisten käytäntöjen laajentajana. Siellä Hildegard Projektin ja nomadisen akatemian vieraina ovat äänitaiteen luentopäivän verran Petri Kuljuntausta ja kolmipäiväisen ääniworkshopin pitävä Jukka Hautamäki.

Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia perustettiin heinäkuussa 2009 edistämään kokeellisten taiteiden tuntemusta sekä parantamaan korkeakouluissa toimivien kokeellisten taiteiden taiteilija-tuntiopettajien asemaa. Olemme voittoa tavoittelematon ryhmä, joka järjestää tapahtumia ja opetusta sekä mm. antaa julkilausumia kokeellisten taiteiden tuntiopettajien aseman puolesta.

Haemme innoituksemme avantgarden traditiosta, kriittisestä pedagogiasta ja molekulaarisesta toiminnasta. Tuotamme sitä tietoa ja niitä taitoja joita taiteilijat voivat opettaa ja välittää eteenpäin. Eetoksenamme ja inspiraationamme toimivat muun muassa Paulo Freiren, Félix Guattarin, Bracha Ettingerin (Yhdessätuotanto, Tutkijaliitto 2009), Mary Douglasin (How Institutions Think) sekä suomalaisen pedagogi-visionaarin Aleksanteri Ahola-Valon ajatukset.

Toiminnassamme painottuvat kolme aluetta: kokeellinen liikkuva kuva, performanssi / esitystaide sekä äänitaide, joista liikkuva kuva ja äänitaide ovat olleet vahvimmin esillä. Järjestämme myös näyttelyitä ja teemme taideteoksia. Vuonna 2010 pidimme Aforismivideonäyttelyn “Aphorisms on the bare wall”, järjestimme AAVE Alternative Audiovisual Event –tapahtuman, Ritornello-äänitapahtuman sekä useita kursseja, luentoja, työpajoja ja screeningtapahtumia yhteistyössä mm. seuraavien tahojen kanssa: Kuvataideakatemia, Paimion aforismipäivät, Malmitalon kulttuurikeskus, European Humanities University Liettuassa, Suomesta Galleria Berliinissä, Porin Taidemuseo, Aalto-yliopisto sekä Ranskan kulttuuri-instituutti Pariisissa. Vuoden 2011 näkyvin tapahtumamme oli AAVE-festivaalin lisäksi kesätapahtuma Eventismi, jossa esittäytyi suomalais-saksalainen Hildegard Projekt-ryhmä postitaideteosten näyttelyllään sekä Joonas Sirenin kokoama Dream House - 24-tuntinen konsertti Harakan saaressa.  

TAIDEYLIOPISTO-OPETUKSEN TUEKSI

Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia toimii erilaisten taideyliopistotasoisten kokeellisten taiteiden kurssien ja opetuksen järjestäjänä, erityisasiantuntemusta tarjoavana "klinikkana" sekä tuntiopettajien kurssien välitystä tekevänä organisaationa. Toiminnan jatkuvuudesta ja tiedottamisesta huolehtii koordinaattori, joka on myös Nomadisen akatemian ainoa työntekijä.

Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian yhteystiedot

postiosoite: Inkoonkatu 1 B 7, 00520 Helsinki
käyntiosoite: Harakan saari, Helsinki
puhelin: +358504318898
internet: http://nomadinenakatemia.blogspot.com
e-mail: fuja(at)kuva.fi

Kari Yli-Annala, koordinaattori

No comments:

Post a Comment