Friday, April 16, 2010AAVE - Alternative AudioVisual Event presents: Mobiilivideoworkshop. Lyhytelokuvia taskussasi!


Jorge Rodriguez Barcelonan ALGOBUENOsta tulee AAVE-festivaalin kutsumana pitämään mobiilivideoworkshopin. Sosiaalisen audiovisuaalisen tarinankerronan työpaja on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostavat oman elämän tarinat ja niiden jakaminen videon keinoin. Osallistujat voivat toteuttaa helpolla ja innostavalla tavalla jokapäiväisen ympäristönsä, ystäviensä, maansa tai perheensä inspiroimia lyhyitä tarinoita, jotka kerrotaan käyttäen taskusta löytyvää teknologiaa. Työpaja on jaettu kahteen osaan:

OSA 1 - LA 17.4.2010 klo 13:00
Tarinan kirjoittaminen: tarjoamme opastusta ja yksinkertaisia tekniikoita lyhyen tarinan kehittelemiseen alkaen ideasta ja sen kehittämisestä liikkuviksi kuviksi ja ääniksi.

OSA 2 - SU 18.4.2010 klo 13:00
Videon nauhoitus: osallistujat tutkivat, tallentavat ja luovat ne kuvat, jotka kertovat heidän tarinansa. Kirjoitetut tarinat editoidaan ja esitetään osallistujille ja muulle yleisölle yhteistyössä työpajan pitäjän kanssa.

Puhelimet ja formaatit
3GP, 3GPP, MP4, AVI ja Divx ovat yleisimmät formaatit, 3GP on kansainvälinen formaatti. Nokian yleisemmin käyttämät formaatit ovat MP4 format & 3GP, Samsungin 3GP, Sony Ericssonin 3GP ja MP4, LGAvi ja DIVX.

Ohjeita ja suosituksia
1. Täydet akut ja tyhjät muistikortit!!!
2. Yksinkertaisuus on voimaa!
3. Kirjoita idea ylös mutta työskentele vapaasti ja improvisoi
4. Tee 3-osainen rakenne tarinaasti (esittely, juoni ja ratkaisu).
5. Käytä päivittäistä ympäristöäsi, kotiasi, työtä, ystäviäsi, kaupunkiasi.
6. Tarinan ei tarvitse olla pitkä vaan jotain mikä kiinnostaa tai johon olet kiinnittänyt huomiota aikaisemmin.
7. Tarinasi voi olla dokumentaarinen tai fiktiivinen, käytä todellisia tai fantastisia elementtejä tehdäksesi siitä jännittävämpi.

Osallistujilla on oltava mobiilipuhelin, jossa on videonauhoitus. Suositellaan ulkoisen / siirrettävän kortin käyttöä. Edeltävä tieto videosta ei ole tarpeen. Kannettava tietokone Movie Maker (PC) tai iMovie (Mac) –ohjelmalla olisi hyödyllinen.

..................................................................


Mobile Phone Video Workshop: Short movies in your pocket!

Jorge Rodriguez from ALGOBUENO, Barcelona is invited by the AAVE-festival to have a workshop on mobilevideo short films. This workshop is entitled to those interested in telling their daily histories and sharing them through video using our daily life technologies. In a simple and inspiring way the participants of this workshop will create short stories inspired by their cities, friends, country or family to be narrated by images captured with a mobile phone. The workshop is divided in two main parts:

PART 1 - SAT 17.4.2010 at 13:00
Writing the story : we´ll provide hints and simple techniques to develop a short story starting with an idea and developing into moving images and sound.

PART 2 - SUN 18.4.2010 at 13:00
Taping the video: participants will explore, capture and create those images that will tell their story. Using the stories written in the first part video editing and screening to the group will be made by the instructor of the workshop. A final screening and comments will be done for the participants of the workshops and friends

Phones and formats
3GP, 3GPP, MP4, AVI y Divx are the most common formats, 3GP is the universal format. Nokia frequently operates MP4 format & 3GP, Samsung 3GP, Sony Ericsson 3GP and MP4,LGAvi and DIVX.

Tips and Recommendations
1. Batteries full and memory cards empty!!!
2. Make it simple
3. Write down the idea but work freely and improvise
4. Make a 3 part structure for your story (introduction, plot and resolution.
5. Use your daily environment, home, work, friends, city.
6. It does not have to be a long story, something you find relevant curious or that frequentlycatches your attention will make it.
7. Your story can be documentary or fiction, use reality or fantasy to make it more exciting

Participants should have a mobile phone with video recording external / removablecard recommended. Previous knowledge of video is not necessary. A laptop computer with Movie Maker (PC) or iMovie (Mac) would be very useful.

No comments:

Post a Comment