Saturday, April 13, 2013

50 YEARS VIDEO ART / AAVE 2013


50 VUOTTA VIDEOTAIDETTA / 50 YEARS VIDEO ART

LA / SAT 13.4.2013, MALMITALO (Ala-Malmin tori 1), 17:30

50 VUOTTA VIDEOTAIDETTA

Tänä vuonna tulee kuluneeksi puoli vuosisataa siitä kun videotaiteen "paaviksi" kutsuttu Nam June Paik piti ensimmäisen merkittävän näyttelynsä Exposition of Music – Electronic Television (11.3 – 20.3. 1963) yksityisessä Galerie Parnassissa Wuppertalissa Saksassa. AAVE juhlistaa videotaiteen 50 vuotta esittämällä kolme merkittävää teosta analogisen videotaiteen kaudelta: kuvankäsittelyn päiväkirjamaiseen videotallenteeseen ainutlaatuisesti yhdistävän Woody Vasulkan Reminiscencen, havaitsemisen ja välineen problematiikkaa mieleenpainuvasti tutkivan Steina Vasulkan Summer Saltin sekä Gavin Hodgen ja Tim Morrisonin muodostaman Gorilla Tapes-ryhmän poliittisen scratch-videon klassikkoteoksen Death Valley Tapes. Viimeksimainittu on tehty Orwellin vuonna 1984 ja sitä luonnehtii löydetyn materiaalin, nopeiden editointirytmien ja elektronisen kollaasin käyttö.

Woody Vasulka: Reminiscence (USA, 1974, video, colour, sound, 5 min)

Reminiscence on outo videonauhoitus kävelystä maalaistalon pihalla ja rakennuksissa Woody Vasulkan nuoruudenmaisemissa Moraviassa, muutettuna Vasulkan analogisen kauden kuvankäsittelyn estetiikalle tunnusomaisen Rutt/Etra Scan Processor -laitteen avulla aavemaisen veistosmaisiksi ja lähes abstrakteiksi kuviksi, jotka toimivat muistuman tapaan.

Steina Vasulka: Summer Salt (USA, 1982, video, colour, sound, 18 min)

Summer Salt on dramaattinen tutkimus tilan ja vision fenomenologiasta, Steinan käyttäessä mekaanisia ja elektronisia välineitä tutkiakseen fyysisesti USAn lounaisosan maisemaa. Keinotekoinen visio tarjoaa muuttuneita havaintoja ja tilallisia perspektiivejä. Viidessä segmentissä nähdään peilaavien objektiiviliitännäisten avulla toteutettuja dynaamisia harjoituksia, koetaan odottamattomien kamerasijoittelujen fyysisiä vaikutuksia sekä nähdään maiseman tekstuurien ja värien elektronista manipulaatiota.

Gorilla Tapes (Gavin Hodge, Tim Morrison): Death Valley Tapes (UK, 1984, video, colour, sound, 20 min)

TV:n kaoottisen maiseman fragmenttien avulla rakentuu mahdollinen romanssi Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin välille - visiossa, jossa Britannia on poliisivaltio ja Reagan globaalisessa mittakaavassa toimiva terroristi.

.......

50 YEARS VIDEO ART
Half a century has passed since Nam June Paik, the "pope" of video art, held his first major exhibition Exposition of Music – Electronic Television (11.3 – 20.3. 1963) in Galerie Parnass in Wuppertal, Germany. AAVE celebrates 50 years of video art by showing three remarkable works from the era of analog video art. Image-processing and video diary material meet unforgettably in Woody Vasulka´s Reminiscence and the problematics of perception and medium are explored in Steina Vasulka´s Summer Salt. Death Valley Tapes by Gorilla Tapes (Gavin Hodge and Tim Morrison) is a seminal work of political scratch video, produced in Orwell´s year 1984 and characterised by the use of found material, fast editing rhythms and electronic collage.

Woody Vasulka: Reminiscence (USA, 1974, video, colour, sound, 5 min)

Reminiscence is an otherworldly record of a portapak walk through a farmhouse in Moravia, the site of Woody Vasulka's youth, as seen through the transformantive effects of the Rutt/Etra Scan Processor. Images become eerily sculptural, fading in and out of abstraction, as if in evocation of memory.

Steina Vasulka: Summer Salt (USA, 1982, video, colour, sound, 18 min)

Summer Salt is a dramatic exploration of the phenomenology of space and vision, as Steina uses mechanical and electronic devices to physically investigate the southwestern landscape. The artificial vision allows the viewer altered perceptions and spatial perspectives. The five segments include dynamic exercises with Steina's mirrored lens attachment, the physicality of unexpected camera placement, and electronic manipulation of the textures and colors of the landscape.

Gorilla Tapes (Gavin Hodge, Tim Morrison): Death Valley Tapes (UK, 1984, video, colour, sound, 20 min)

Fragments of TV mesh to construct the possible romance of Margaret Thatcher/Ronald Reagan - a vision of Britain as a police state and Reagan as a global terrorist.

Tervetuloa!

No comments:

Post a Comment