Friday, April 12, 2013

PARACINEMATIC ENCOUNTERS -SEMINAR / AAVE 2013


AAVE - ALTERNATIVE AUDIOVISUAL EVENT ESITTÄÄ:
PARACINEMATIC ENCOUNTERS -SEMINAARI JA LAURA MINICI ZOTTIN LUENTOPERFORMANSSI KUVATAIDEAKATEMIASSA

Perjantaina 12.4.2013
Klo 12:00 Bruce McClure (US), Sami van Ingen (FI) & Marek Pluciennik (PL/CA/FI)
Klo 14:30 Laura Minici Zotti (IT)

Perjantaina Kuvataideakatemiassa pidettävässä seminaarissa järjestämme kaksi sessiota, joista ensimmäisessä taiteilijat Bruce McClure, Sami van Ingen ja Marek Pluciennik puhuvat taiteestaan ja käyttämästään tekniikasta. Toisessa sessiossa Padovassa sijaitsevan Museo del Precineman johtaja Laura Minici Zotti pitää luentoperformanssin, jossa rekonstruoidaan taikalyhtyesitys Charles Dickensin matkasta Italiassa.

SESSION I: PARAELOKUVALLISIA KOHTAAMISIA
(Presentaatiot ja paneelikeskustelu)

Esittelemme kolme elokuvaperformanssien tekijää, jotka kertovat työstään. Heitä voisi luonnehtia myös "paraelokuvan", elokuvan materiaalisen ilmenemisen laajentamisen taitajiksi. Mitä on paraelokuva? Avaamme käsitettä hieman ja kysymme sitä myös heiltä.

BRUCE MCCLURE
Bruce McClure on arkkitehtitaustainen brooklynilainen kokeellinen elokuvantekijä ja liikkuvan kuvan maagikko, joka luo hätkähdyttäviä valo- ja ääniperformansseja tuunatuilla 16mm-projektoreillaan filmiloopeillaan ja kitaraefektipedaaleillaan. McClure manipuloi projektoreitaan, valoja ja ääniä livenä muusikon tapaan, täyttäen esiintymistilan sykkivällä, välkkyvällä minimaalisella valo-äänipulssilla. Näin syntyvän esityksen voi kokea niin äänenä kuin kuvanakin.

SAMI VAN INGENin teoksia on esitetty monella kansainvälisellä festivaaleilla ja esitysareenoilla. Yksi hänen työnsä painopisteistä on elokuvallisen koneiston ja sen rajojen tutkiminen. Hänen yhteistyökumppaneihinsa lukeutuvat muun muassa elokuvantekijät Philip Hoffman ja Bruce Baillie sekä säveltäjä Petri Kuljuntausta. Van Ingen valmistui taiteen tohtoriksi vuonna 2012, jolloin julkaistiin myös hänen kirjansa "Moving Shadows" Kuvataideakatemian kustantamana.

MAREK PLUCIENNIK on elokuva- ja videotaiteilija. Hän on kiinnostunut projisointiajasta, haptisesta visuaalisuudesta, elokuvan materiaalisuudesta ja intuitiosta. Hän on kehittänyt projisointifilmiperformanssin, jossa filmiä sulatetaan sitä projisoidessa. Vuonna 2010 hän lyöttäytyi yhteen äänitaiteilija James Andeanin kanssa muodostaakseen Plucié/DesAndesin. Hänen elokuviaan ja videoita on esitetty mm. Images Film Festivalilla Torontossa, Tampereen lyhytelokuvajuhlilla sekä taidegallerioissa Puolassa, Ruotsissa, Unkarissa ja Suomessa.

LAURA MINICI ZOTTI
Laura Minici Zotti on vuodesta 1975 lähtien toiminut Padovan Museo del precineman johtajana. Hän on myös taitava taikalyhtydiojen esittäjä. Vuonna 2008 hän vastaanotti kansainvälisen Jean Mitry -palkinnon Pordenonen mykkäelokuvafestivaalilla kulttuurin hyväksi tekemästä työstään ja esielokuvallisuutta koskevan tiedon levittämisestä. Hän sai vuonna 2010 kulttuurityön Premio Donna Eccelente -palkinnon ja sen jälkeen Vittorio de Sica -palkinnon.

MUSEO DEL PRECINEMA
Padovassa sijaitseva Museo del precinema, esielokuvallisten esityslaitteiden museo on perustettu vuonna 1998 Palazzo Angeliin, 1400-luvun rakennukseen Prato della Vallessa. Se sijaitsee Padovan historiallisen kaupungin keskellä. Museossa säilytetään ja pidetään esillä optisia instrumentteja ja alkuperäisiä käsinmaalattuja taikalyhtydioja 1700- ja 1800-luvuilta. Yksinkertaisempien laitteiden lisäksi esillä on monimutkaisempia välineitä fenakistoskoopista ja praksinoskoopista zoetrooppiin ja moniin erilaisiin taikalyhtyihin. Museoon kuuluu myös mm. jaavalainen varjoteatteri 1800-luvun lopulta ja camera obscura.

Tapahtumapaikka: Auditorio, Kuvataideakatemia, Kaikukatu 4

http://www.aavefestival.org/

**********

AAVE - ALTERNATIVE AUDIOVISUAL EVENT PRESENTS:
SEMINAR AT FINNISH ACADEMY OF FINE ARTS

Friday 12.4.2013
12:00 Bruce McClure (US), Sami van Ingen (FI) & Marek Pluciennik (PL/CA/FI)
14:30 Laura Minici Zotti (IT)

On Friday a seminar in two parts will be held at the Academy of Fine Arts. In the first session artists Bruce McClure, Sami van Ingen and Marek Pluciennik will discuss their work and methods in a panel discussion. Laura Minici Zotti, the director of Museo del precinema in Padua will then have a lecture performance where she reconstructs a Laterna Magica show about Charles Dickens’ travel to Italy.

SESSION I: PARACINEMATIC ENCOUNTERS
(Presentations and a panel discussion)

We introduce three artists who make film performances, treating the celluloid film "live". They could be seen as practioners of paracinema, a practice of expanding the material expression in cinema. What is paracinema? We open the concept a bit, and ask about it also from the filmmakers.

BRUCE MCCLURE
Bruce McClure is a Brooklyn-based experimental filmmaker, a moving-image magician, who uses specially-modified 16mm projectors, film loops and guitar effects pedals in his astonishing performances. McClure manipulates the projectors, light, and sound creating a flickering environ- ment filled with a minimal pulsating beat, which is as much sound as image.

SAMI VAN INGEN
Sami van Ingen ́s works have been screened in many national and international festivals and venues. one of the main characteristics of his work is an examination of the cinematic apparatus itself and the boundaries within it. His collaborators include filmmakers Philip Hoffman and Bruce Baillie, as well as composer Petri Kuljuntausta. van Ingen ́s artist ́s book “Moving shadows” was published by the Finnish academy of Fine Arts in 2012 as part of his doctoral dissertation.

MAREK PLUCIENNIK
Marek Pluciennik is a film and video artist. His preoccupations are projection time, haptic visuality, film materiality, intuition. He has developed a projection film performance in which he melts film while projecting it. In 2010 he joined forces with sound artist James Andean to form Plucié/DesAndes. His films and video have been screened in Images Film Festival in Toronto, International Short Film Festival in Tampere, as well as contemporary art galleries in Poland, Sweden, Hungary and Finland.


Venue: Auditorium, Finnish Academy of Fine Arts, Kaikukatu 4

SESSION II : LAURA MINICI ZOTTI

LAURA MINICI ZOTTI
Since 1975, Laura Minici Zotti, director of the Museum and also skilled “lanternist”, has spread the knowledge of precinema throughout the world giving her magic lantern shows. In 2008 she received the prestigious international Jean Mitry prize at the Silent Film Festival of Pordenone for her constant cultural service and dissemination of the knowledge of Precinema. In 2010 she recived the Premio Donna Eccelente for culture and recently the Premio Vittorio De Sica.

MUSEO DEL PRECINEMA
The Museum of PRECINEMA, founded in 1998, is based in the Palazzo Angeli, a 15th Century building in Prato della Valle, in the centre of the historic city of Padua. The Museum preserves and displays the optical instruments and original hand-painted magic lantern slides, dating back to the 18th and 19th Centuries. Alongside simple devices there are also more complicated instruments like the pheneakistoscope, praxinoscope zoetrope and magic lanterns of many different kinds. Finally, there are a is also a Javanese shadow theatre dating from the end of the 19th Century and a camera obscura.

Venue: Auditorium, Finnish Academy of Fine Arts, Kaikukatu 4

http://www.aavefestival.org/

No comments:

Post a Comment